Partner Powiślańskiej Szkoły Wyższej College of Applied Sciences “Lavoslav Ruzicka”, Chorwacja zaprasza do udziału w Konferencji, której jest co-organizatorem. Modern Business School w Belgradzie, główny organizator serdecznie zaprasza na VI Międzynarodową Konferencję Studentów Nauk Stosowanych SKEI 2021, która odbędzie się w dniach 26 i 27 maja 2021 r. w Belgradzie.

W przypadku, gdyby pandemia Covid-19 okazała się zagrożeniem dla podróży i większych zgromadzeń, konferencja
konferencja odbędzie się online z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.

Celem konferencji jest promowanie wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie zarządzania kryzysowego.
Całe społeczeństwo i organizacje wchodzące w jego skład stoją w obliczu globalnej pandemii Covid-19. To bezprecedensowe wydarzenie zmusiło wszystkich do poszukiwania nowych sposobów prowadzenia działalności i kreatywności, jeśli chodzi o
utrzymać swoje firmy na powierzchni.
Głównym tematem konferencji jest ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE, w szczególności następujące tematy:
– Zarządzanie i przedsiębiorczość
– Marketing
– Informatyka w biznesie
– Prawo gospodarcze
– Ekonomia i finanse
– Digitalizacja
– Zarządzanie w zdrowiu, edukacji, turystyce i sporcie

Strona internetowa Konferencji SKEI 2021: mbs.edu.rs/skei2021
E-mail: skei2021@mbs.edu.rs
Telefon: +381 63 353 366

skei 2021 logo