W dniach 15-17 maja w Warszawie odbył się VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych!

Wśród uczestników wydarzenia w roli delegatów wystąpiło wielu wykładowców, partnerów i zrzeszonych w Radzie Pracodawców Powiślańskiej Szkoły Wyższej przedstawicieli środowiska, w tym także m.in. Pani mgr Marzena Olszewska-Fryc, Koordynator kształcenia praktycznego naszych studentów w Podmiocie Leczniczym Copernicus.

To co ważne!!! Wykładowcy Powiślańskiej Szkoły Wyższej to zawodowcy i profesjonaliści – rzeczywiście związani zawodowo z jednostkami ochrony zdrowia! To także uznani eksperci w swoich dziedzinach, którzy dzięki wieloletniej, popartej sukcesami zawodowymi praktyce w wykonywanym zawodzie oraz nieustannemu rozwojowi, stanowią IKONY PIELĘGNIARSTWA na POMORZU a przy tym gwarancję wysokiej jakości kształcenia i doskonałego przygotowania do wykonywania zawodu. Świadczą o tym zresztą raporty samooceny przygotowania do zawodu naszych absolwentów na naszej stronie www.powiślańska.edu.pl. 

Posłuchaj głosu JEDYNYCH absolwentów kierunku pielęgniarstwo w Gdańsku. Wiedz więcej, bądź mądrzejszy ?.