Informuję, że 28 października 2020 r. odbędzie się przygotowany przez Grupę roboczą do spraw relacji z osobami świadczącymi pracę warsztat online dla przedsiębiorców…

Szanowni Państwo,
Członkowie Grupy roboczej do spraw Społecznej Odpowiedzialności Uczelni,

Informuję, że 28 października 2020 r. odbędzie się przygotowany przez Grupę roboczą do spraw relacji z osobami świadczącymi pracę (działającej w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw) warsztat online dla przedsiębiorców: Identyfikacja i zapobieganie pracy przymusowej. Narzędzia dla firm. Warsztat odbędzie się w godz. 10:30 – 14:00 na platformie Zoom i będzie transmitowany na kanale YouTube.

Informacje o warsztacie oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie MFiPR oraz na Facebooku.

Podczas warsztatu członkowie Grupy roboczej zaprezentują uczestnikom narzędzia, które wypracowaliśmy wspólnie w ramach podręcznika: Praca przymusowa. Poradnik: jak ją rozpoznać i jej przeciwdziałać. Publikacja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-relacji-z-osobami-swiadczacymi-prace.

Serdecznie zapraszam Państwo do udziału w niniejszym wydarzeniu.

Zwracam się również z uprzejmą prośbą o upowszechnienie informacji o warsztatach do przedsiębiorców i organizacji z którymi Państwo współpracujecie celem zachęcenia do wzięcia udziału w wydarzeniu. Poniżej przekazuję Państwu grafiki przygotowane na niniejsze wydarzenie do dalszego udostępnienia na mediach społecznościowych: FB i Twitter. Wraz z upowszechnieniem informacji o warsztatach uprzejmie proszę o zachęcenie do ściągnięcia podręcznika, którym będziemy posługiwać się wielokrotnie podczas warsztatów.

Z wyrazami szacunku
Dominika Wierzbowska
Sekretarz Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw
Wydział do spraw CSR i współpracy z organizacjami pozarządowymi
Biuro Ministra
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
tel. 660 756 006
e-mail: sou@mfipr.gov.pl

 grafiki_na_temat_pracy_przymusowej_format_FB_2_linbkedin