starostwo debata 08.2018

PSW uczestnikiem warsztatów “Trzy kroki do integracji na Pomorzu”

Powiat Kwidzyński znalazł się w gronie 10 powiatów z terenu województwa pomorskiego wybranych do objęcia pilotażem dotyczącym integracji. Realizatorem projektu “Trzy kroki do integracji na Pomorzu” jest Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Przedstawicielem Powiślańskiej Szkoły Wyższej biorącym udział w warsztatach jest p.o. Kanclerz Pani mgr Natalia Parus.

W ramach projektu zaproponowana została formuła współpracy, w której zespół roboczy ds. integracji spotykać się będzie ze specjalistami na 3 warsztatach zorganizowanych w naszym powiecie. Podczas tych spotkań wypracowany zostanie powiatowy plan działania.

Zostaną w nim ujęte kluczowe kwestie do rozwiązania i wdrożenia w obszarach: zatrudnienia, edukacji, pomocy społecznej/sytuacji kryzysowych, bezpieczeństwa, zdrowia oraz kultury/NGO.

starostwo debata 08.2018