Dla wszystkich STUDENTÓW / KANDYDATÓW kierunku PIELĘGNIARSTWO

 Dla wszystkich STUDENTÓW / KANDYDATÓW kierunku PIELĘGNIARSTWO ważna informacja ‼️

Za wspólnym sprzeciwem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wraz z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych oraz Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim Powiślańska Szkoła Wyższa, włączając swój głos oświadcza, iż nie ma zgody środowiska ani żadnych możliwości powrotu do kształcenia pielęgniarek, pielęgniarzy w szkołach ponadpodstawowych.

Współczesne pielęgniarstwo to samodzielna profesja medyczna o wysokim poziomie kompetencji i kształcenia. To również zawód zaufania publicznego mający kluczowe znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa polskiego społeczeństwa ‼️

Należy wskazać, iż utrzymanie kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek i położnych wyłącznie na poziomie szkół wyższych usankcjonowane zostało uchwałą Rady Ministrów w dokumencie „Polityka wieloletnia państwa na rzez pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”.

Pielęgniarki / Pielęgniarze – Studenci i Absolwenci wyraźcie swoje zdanie, bo każde nasze zdanie jest ważne i zasługuje na uwagę, szczególnie teraz, kiedy WASZA praca jest tak niezbędna dla nas wszystkich‼️

97961541_3986570358083462_3054323171554822567_n.jpg