Szanowni Państwo, dnia 08.05.2020 odbyło się webinarium Klastra MedSilesia – którego oczywiście Powiślańska Szkoła Wyższa jest Partnerem‼️?

Wydarzenie było podzielone na dwie części, jedna poświęcona możliwościom projektowym/ inwestycyjnym, a druga rozmowie na temat COVID- 19.
Na internetowym spotkaniu zostały poruszone tematy takie jak “Śląski pakiet dla Gospodarki”, Działania inwestycyjne w obszarze Medtech- rola klastra oraz zaangażowanie partnerów. Najwięcej uwagi przyłożono jednak do rozmowy o S3martMed – jest to projekt promujący europejskie partnerstwo klastrowe w celu określenia kluczowych, przyszłych priorytetów inwestycyjnych i wspólnych działań na rzecz pojawienia się międzyregionalnej współpracy biznesowej w sektorze technologii medycznych. W webinarium zostały przedstawione możliwości na jakich zasadach można wziąć udział w projekcie i jak dodatkowo nawiązać współpracę na wielu płaszczyznach z przedsiębiorstwami we Francji, Włoszech czy w Niemczech i Belgii.

Na zakończenie prowadzący webinarium przedstawili ciekawą prezentacją nawiązującą do aktualnej sytuacji na świecie, prezentacja dotyczyła “możliwości” związanych z pandemią COVID- 19 i jakie “pozytywy” można z niej wyciągnąć. Prezentacja nosiła tytuł” Pandemia czy możliwości?”. “

A jak Wy (studenci, wykładowcy, czytelnicy) myślicie? Pandemia czy możliwości? to mocno kontrowersyjne pytanie … ale spróbujmy …