PSW wzięła udział w webinarium…

 

PSW wzięła udział w webinarium pn. „ Wsparcie z funduszy dla przedsiębiorstw społecznych i organizacji pozarządowych”, organizowanym przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. Dowiedzieliśmy się, jak uzyskać środki z funduszy unijnych na projekty pro-społeczne, by podzielić się tą wiedzą z Państwem.? Fundusz Krajowy w składzie Fundacji im. S. Batorego, Fundacji Stocznia i Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich operuje spornym budżetem na projekty z obszarów:
1. Angażowania obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne (4,5 mln EUR), 2. Ochrony praw człowieka i równego traktowania (2,985 mln EUR), 3. Wzmocnienia grup narażonych na wykluczenie (2,97 mln EUR).
? Wnioski można składać do konkursu już od 30 listopada br., do 11 stycznia 2021 r. Realizacja projektów rozpocznie się w październiku 2021 r. Wkład własny w projekcie nie jest wymagany. Można ubiegać się o tzw. małą dotację w wysokości do 25 000 euro, a ponadto dodatkowo: do 5 000 euro na rozwój instytucjonalny oraz do 5 000 euro na współpracę z podmiotami z Państw-Darczyńców. Duże dotacje obejmują finansowanie projektów do 62,500 euro i dodatkowo do 12,500 euro (ale nie więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu) na rozwój instytucjonalny i do 12,500 euro na współpracę z podmiotami z Państw-Darczyńców.
?Wniosek o dotację mogą złożyć: stowarzyszenia, w tym stowarzyszenia zwykłe, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich, związki stowarzyszeń raz kościelne osoby prawne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

? Więcej informacji na stronie: https://aktywniobywatele.org.pl/.