Wszystko o zarządzaniu projektem online

Jak efektywnie realizować projekt zdalnie? Czyli wszystko o zarządzaniu projektem online.

 

Realizacja projektu jest procesem złożonym i wymaga zawsze systemowego podejścia. Efektywność realizowanych działań zależy w dużej mierze od umiejętności szybkiego reagowania i dostosowania się do zmieniających warunków w otoczeniu. Obecne czasy wymagają od nas elastycznego, kreatywnego i innowacyjnego podejścia w realizacji wyznaczonych zadań, które powinny opierać się o dobrze przygotowany plan i skoordynowane działania.  Jednym z pomocnych i niezastąpionych narzędzi staje się Internet oraz oferowane dla użytkowników rozwiązania.

W trakcie szkolenia zostaną przedstawione kwestie związane z możliwościami reorganizacji pracy zespołu do pracy zdalnej przy wykorzystaniu pomocy i narzędzia online. Omówione zostaną również techniki i przykłady organizacji efektywnej pracy w systemie home office dla lidera (koordynatora) projektu i  jego zespołu, a także zaprezentowane tajniki budowania skutecznej wirtualnej współpracy, wymiany wiedzy i know-how.

Więcej informacji o webinarium oraz link do rejestracji można znaleźć: https://erasmusplus.org.pl/wydarzenia/jak-efektywnie-realizowac-projekt-zdalnie-czyli-wszystko-o-zarzadzaniu-projektem-online/

Webinarium odbędzie się dnia 24 czerwca o godz. 14 w mediach społecznościowych FRSE na kanale YouTube. 

Serdecznie zapraszamy do udziału.