W ramach cyklu wydarzeń pod wspólnym tytułem „Tydzień z Klastrami w PR Horyzont Europa” Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na webinarium dotyczące Klastra 1 Zdrowie.

Data wydarzenia: 19 kwietnia 2021 r. w godz. od 10:00 do 14:00

Link do strony: https://www.kpk.gov.pl/wydarzenia/tydzien-z-klastrami-klaster-1-zdrowie