pt. “Umiędzynarodowienie w czasach pandemii” – 16.06.2020r.

W dniu 16 czerwca odbyło się webinarium pt. „Umiędzynarodowienie w czasach pandemii”. Do dyskusji zaproszono szefów i przedstawicieli głównych instytucji, które organizują procesy umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego: MNiSW, KRASP, NAWA, FRSE i rektorów-elektów z uczelni publicznych i niepublicznych. W pierwszej części został omówiony raport “Internacjonalizacja w czasach pandemii. Wpływ COVID-19 na studentów zagranicznych w Polsce i rekrutację na studia w roku akademickim 2020/21, w tym problemy z opłatami, poziom przygotowania uczelni na nauczanie zdalne (w języku polskim i angielskim), trudności w nauczaniu online zidentyfikowane przez uczelnie, a także proponowane rozwiązania, które można realizować w procesie rekrutacji i kwestii finansowych.

Dla nas bardzo ważnym wnioskiem, ale także możliwością, którą już wdrażamy jest włączenie na stałe w program studiów, jako wykładów do wyboru – ogólnouczelnianych wykładów do wyboru w formie on-line wykładów / warsztatów naszych zagranicznych Partnerów – myślę, że dla naszych STUDENTÓW będzie to bardzo dobra możliwość nie tylko nauki / zdobywania wiedzy, ale też podszlifowania znajomości języka angielskiego ‼️?