Poznański Park Naukowo-Technologiczny zaprasza na webinarium pt: “WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Chroń. Komercjalizuj. Zarabiaj.”
Wydarzenie adresowane jest do: Naukowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek naukowo – badawczych, którzy rozwijają i wdrażają innowacyjne rozwiązania.
Zagadnienia, które zostaną poruszone w trakcie spotkania:

– Rodzaje innowacji – jak dobrać partnera do projektu wdrożeniowego?,
– Własność intelektualna w działalności badawczo-wdrożeniowej – wprowadzenie,
– Ochrona know-how utworów oraz wynalazków – dobre praktyki,
– Ścieżki komercjalizacji: sprzedaż praw, licencjonowanie, spin-off,
– Własność intelektualna w projektach współpracy międzynarodowej.

Data wydarzenia: 29 czerwca 2021 r. w godz. od 10:00 do 12:40

Link do strony: https://ppnt.clickmeeting.com/wlasnosc-intelektualna-chron-komercjalizuj-zarabiaj-/register?_ga=2.245163142.2086164577.1622442624-4996340.1615800476

 14bez