Szanowni Państwo, 
jeszcze nie jest za późno, aby zaplanować sobie ekscytujący weekend z KONFERENCJĄ NAUKOWĄ, organizowaną przez Powiślańską Szkołę Wyższą przy współudziale i pod patronatem wybitnych ludzi i znakomitych instytucji. Nie może Państwa zabraknąć – gwarantujemy znamienitych prelegentów oraz panelistów, naukowe, ambitne dyskusje na bardzo ważny dla nas wszystkich temat. 

Sesja I – Sytuacja pacjenta w obliczu pandemii
https://tinyurl.com/uenm8p

Sesja II – Warunki wykonywania zawodów medycznych w czasie pandemii
https://tinyurl.com/tsuhepd7

Sesja III – Funkcjonowanie instytucji ochrony zdrowia w czasie pandemii
https://tinyurl.com/3w6hw789

Sesja IV – Społeczno-ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa SARS – CoV- 2
https://tinyurl.com/p66yt9h9

Sesja V – Pandemia – studium przypadku
https://tinyurl.com/2kdsfdmr

Session IV – Socio-economic impact of the SARS coronavirus pandemic – CoV- 2
https://tinyurl.com/kfuhbznj

Session V – Pandemic – case studies
https://tinyurl.com/sb64x8zf

II Międzynarodowa Konferencja Studencka pt. „Sektor ochrony zdrowia w obliczu pandemii koronawirusa SARS – CoV- 2”
https://tinyurl.com/yvr24eh6

II International Student Conference entitled „The health sector in the face of the coronavirus pandemic SARS-CoV-2 ”
https://tinyurl.com/4x9pvazd

image14.05.2021