Wieczór wspomnień o Pani Profesor Aureli Polańskiej, wieloletnim współpracowniku Powiślańskiej Szkoły Wyższej, nauczycielu akademickim, którego nie sposób zapomnieć. Publikacja “Profesor Aurelia Polańska (1930-2020) Autobiografia i wspomnienia” powstała, aby ocalić od zapomnienia pamięć o niezwykłej osobie i dobru, które po niej pozostało. Opowiada nie tylko o samej Pani Profesor, ale przede wszystkim o wartościach i ideach, którym poświęciła swoje życie i pracę naukową w warunkach zmiennych i burzliwych lat naszej historii. Obszarem badawczym, naukowym wyzwaniem Pani Profesor była dydaktyka oraz zagadnienia związane z ludzką pracą, którą badała w wielu płaszczyznach i różnych wymiarach. Dążeniem i pragnieniem zaś wzniesienie pracy ludzkiej w Polsce do poziomu pracy godnej.

Także Powiślańska Szkoła Wyższa ma niewielki wkład w powstanie niniejszej publikacji, wkład, który ma na celu uhonorowanie i upamiętnienie niezwykłej osobowości Pani Profesor i jej dorobku naukowego. Publikacja jest dostępna w Bibliotece PSW!