Pracownicy spotkali się z Panią Rektor i członkami Senatu Albanian University w Tiranie w Albanii

Pracownicy Powiślańskiej Szkoły Wyższej odbyli wizytę w Albanian University w Tiranie w Albanii. Spotkanie z władzami uniwersytetu, m.in. Panią Rektor oraz dziekanami wydziału nauk o zdrowiu, wydziału nauk ekonomicznych oraz wydziału nauk społecznych przebiegało w bardzo miłej i otwartej atmosferze.

Rozmowy dotyczyły wymiany studentów, pracowników naukowych i administracyjnych oraz przyszłej współpracy w ramach programu Erasmus +.

Gospodarze byli bardzo zainteresowani możliwością podjęcia nauki przez albańskich studentów w PSW, zarówno na wydziale ekonomicznym, społecznym jak i wydziale nauk o zdrowiu. Podczas dyskusji wymieniono się wieloma informacjami dotyczącymi możliwości podjęcia studiów w naszej uczelni.  Władze Albanian University wykazali gotowość do współpracy na wielu płaszczyznach naukowych. Omówiono gotowość do współpracy naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy wyszehradzkich. Gospodarze zaproponowali wspólne zorganizowanie albańsko – polskiej szkoły letniej. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na korzyści płynące ze wspólnego projektu jakim mógłby być Summer Camp.

Na spotkaniu szczegółowo omówiono obszary badań naukowych w zakresie obu wydziałów. Poruszono także bardzo ważną kwestię możliwości podwójnego dyplomowania absolwentów. Rektor wraz z przedstawicielami Senatu uczelni w pełni zaakceptowali propozycję. Obie strony są świadome ogromu pracy który czeka uczelnie, ale każda ze stron jest to tej pracy gotowa. Strona albańska zwróciła się również do naszych przedstawicieli o pomoc w kwestiach związanych z otrzymaniem akredytacji w roku akademickim 2018/2019.

Po spotkaniu z władzami i pracownikami uczelni, studenci Albanian University mieli okazję zapoznać się z Powiślańską Szkołą Wyższą w Kwidzynie, jej historią, strukturą oraz ofertą edukacyjną. Następnie, po południu odbyły się wykłady. Nauczyciele akademiccy PSW przeprowadzili zajęcia z albańskimi studentami. W trakcie zajęć i po ich zakończeniu prowadzący otrzymali wiele pytań, na które chętnie udzielali odpowiedzi.

Jesteśmy przekonani obserwując zainteresowanie albańskich studentów naszą uczelnią i wykładami, że chętnie skorzystają z możliwości studiowania w PSW w przyszłym roku akademickim.