Przedstawiciele PSW złożyli wizytę w partnerskim Uniwersytecie Saint Joseph’s w Bejrucie w Libanie. Zapraszamy do zapoznania się z realcją Pani Prorektor z wyjazdu.

Przedstawiciele PSW złożyli wizytę w partnerskim Uniwersytecie Saint Joseph’s w Bejrucie w Libanie. Zapraszamy do zapoznania się z realcją z wyjazdu.

Pani Prorektor ds. współpracy i rozwoju tak relacjonowała wizytę:

Pierwszy dzień to głównie spotkania na wydziale ekonomicznym, rozmowy o przyszłych wspólnych inicjatywach i oczywiście wykłady i prezentacje dla studentów oraz dydaktyków. Niezwykle interesujący jest fakt, iż wszyscy bardzo dużo wiedzą o Polsce, nawet jej obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej. Przyszła współpraca w obszarze ekonomii wygląda obiecująco.

Kolejny dzień naszej wizyty w libańskim uniwersytecie partnerskim to przede wszystkim rozmowy na poziomie władz uczelni dotyczące rozwoju, implementacji pomysłów i dobrych praktyk obu stron. Ze strony libańskiej bardzo innowacyjnym, a zarazem niezwykle interesującym jest program podwyższania umiejętności dydaktycznych kadry akademickiej, swoiste certyfikowanie nauczycieli w zakresie metodyki dydaktyki. Kampus uniwersytecki także zrobił na nas bardzo duże wrażenie, co ciekawe na terenie uniwersytetu mieści się muzeum minerałów i skał. Z Polski jedynym eksponatem jest sól z Wieliczki, myślę, że powinniśmy pomóc wzbogacić kolekcję polską o chociażby bursztyn czy krzemień pasiasty.

Kolejny etap naszej wizyty w Libanie to spotkanie w Ambasadzie polskiej w Bejrucie. Niezwykle interesujące rozmowy z Panem Adamem Radziwon, zastępcą Szefa misji oraz Panem Markiem Eljaszem, Konsulem RP w Bejrucie dotyczące naszych przyszłych libańskich studentów w kontekście ułatwienia im procedur wizowych. Ciekawym wątkiem jest chęć włączenia się Ambasady w promocję naszych pomysłów w zakresie projektów europejskich, jak również transferu polskiej (naszej – PSW) nauki na obszar Libanu.

Wizyta na wydziale medycznym to kontynuacja naszej wizyty na Uniwersytecie Saint Joseph’s. Pani Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa zdecydowanie jest zainteresowana nawiązaniem współpracy zarówno w zakresie wymiany studentów, jak i kadry akademickiej, ale także wspólnymi przedsięwzięciami w obszarze wzmocnienia wizerunku zawodowego Pielęgniarek. Okazuje się, iż w Libanie ten problem także istnieje.

Wydział liczy niewiele ponad 100 studentów, nie jest to odzwierciedleniem potrzeb rynkowych, które jak u nas są ogromne, lecz przede wszystkim opłat za studia, które na Wydziale Pielęgniarstwa za 3 letnie studia na poziomie licencjackim wynoszą od 30 do 70 tysięcy dolarów. Trzeba przyznać, że trochę sobie cenią zdobywanie wiedzy, Dodam, iż jest to jeden z tańszych kierunków, studia ekonomiczne to koszt ok 90 tysięcy dolarów.