1 str. wręczenie dyplomów PSW Kwidzyn 1

W sobotę w dniu 14 lipca 2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, ekonomii oraz słuchaczom studiów podyplomowych

W sobotę w dniu 14 lipca 2018 r. w Teatrze Miejskim w Kwidzynie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunku pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, ekonomia oraz słuchaczy studiów podyplomowych Lider Biznesu i Administracji.

Oprócz absolwentów i ich rodzin w uroczystości udział wzięli zaproszeni goście. Było to Pan Piotr Widz – Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, Pani Lidia Bielawska-Karatysz – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kwidzyn, Pani Danuta Woronowicz – Członek Zarządu Powiatu Kwidzyńskiego, Pan Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kwidzynie, Pani Krystyna Łapacz – przewodnicząca komisji edukacji, kultury, kultury fizycznej i turystyki, Pan Piotr Janiewicz – Dyrektor ds. pielęgniarstwa – EMC Szpital Zdrowie w Kwidzynie, Pani Anna Czarnecka – przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Pani Marzena Olszewska – Fryc – wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, Pan Zbigniew Lubiński – Nadleśniczy Nadleśnictwa Kwidzyn, Pan Jacek Grzebisz- Leśniczy Leśnictwa Miłosna oraz Pan Marek Sidor – Rekator Naczelny Pulsu Kwidzyna.

Po przywitaniu gości głos zabrała Pani prof. Krystyna Strzała – Prorektor PSW. Pani profesor przybliżyła statystyki dotyczące absolwentów. W tym roku kierunek Pielęgniarstwo ukończyły 94 osoby, Pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych ukończyło 45 osób, Ratownictwo Medyczne – 31 osób, a Ekonomię 16 osób.

Po wystąpieniu Pani profesor, głos zabrała Przewodnicząca Samorządu Studenckiego i jednocześnie tegoroczna absolwentka Barbara Budrewicz. Podziękowała w imieniu absolwentów wykładowcom, pracownikom PSW, a przede wszystkim rodzinom za wsparcie i cierpliwość.

Pani Prorektor dr Katarzyna Strzała – Osuch wspomniała także o akcji prowadzanej przed wejściem do teatru. „Dzisiejsza uroczystość wydała nam się także wspaniałą okazją do zaprezentowania, kolejny raz zaangażowania społecznego Uczelni, w tym jej pracowników, studentów i absolwentów. Przejawem tego jest prowadzona obecnie przez naszych wolontariuszy zbiórka publiczna na rzecz Hospicjum Kwidzyńskiego, pod kierownictwem i opieką Pani Karoliny Kwiatkowskiej, której z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować za pomysł i zaangażowanie.”

Zebrane pieniądze wesprą Kwidzyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych, za które zakupione będą niezbędne artykuły (w tym artykuły jednorazowego użytku, higieniczne i osobiste), nutridrinki, opatrunki jałowe oraz inne artykuły do codziennej opieki dla podopiecznych hospicjum w Kwidzynie.

Pani Prorektor odczytała także listy gratulacyjne od Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia Pani Beaty Cholewka oraz od Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka.

1 str. wręczenie dyplomów PSW Kwidzyn 1

 

2 str. wręczenie dyplomów absolwentom PSW Kwidzyn 1

Pismo Marszałek dyplomy

 

Kontynuując tradycję zapoczątkowaną w roku akademickim 2001/2002 wręczono nagrody dla najlepszych absolwentów. O wręczenie grawertonów absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz absolwentom Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych poproszono JM Rektora prof. dr hab. Stefana Angielskiego. W imieniu Marszałka Województwa Pomorskiego Pana Mieczysława Struka, który także przyłączył się w tym roku do gratulacji nagrody wręczył Pan Piotr Widz – Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego, a w imieniu Pana Starosty Powiatu Kwidzyńskiego, Pana Jerzego Godzika gratulacje złożyła Pani Danuta Woronowicz, członek Zarządu powiatu, Pan Jerzy Grabowski – przewodniczący Komisji ds. Zdrowia Starostwa Powiatowego w Kwidzynie oraz  Pani Krystyna Łapacz – przewodnicząca komisji edukacji, kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Wśród najlepszych absolwentów znalazły się następujące osoby:

z kierunku pielęgniarstwo w ramach studiów pomostowych:

– Anita Cherek

– Mirella Kamm

– Marlena Oźmińska-Poczynek

– Marieta Rogowska

z kierunku Pielęgniarstwo:

– Maja Gwóźdź

– Monika Reszke

– Iwona Różańska

z kierunku Ratownictwo Medyczne:

– Sylwia Łukaszewska

– Marcin Muża

z kierunku Ekonomia:

– Andrzej Hejna

Za owocną współpracę w zakresie pomocy przy organizacji toku studiów oraz za szczególny wkład i zaangażowanie na rzecz Uczelni nagrody wręczyła Prodziekan obu wydziałów dr Beata Pawłowska.

Nagrodzeni Absolwenci to:

Beata Haj Bakri – Pielęgniarstwo Pomostowe

Barbara Budrewicz – Pielęgniarstwo

Anna Eichberger – Pielęgniarstwo

Małgorzata Milewczyk – Pielęgniarstwo

Marek Ligęza – Ratownictwo Medyczne

Adam Niziński – Ratownictwo Medyczne

Andrzej Hejna – Ekonomia

Karol Pawłowski – Ekonomia

 

Za zaangażowanie w działalność naukową dla wyróżniających się studentów Koła Naukowego Nurs-Med. Podziękowania wręczy Pan mgr Piotr Janiewicz, dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpitala Zdrowie w Kwidzynie. Po wręczeniu dyplomów nastąpiło oficjalne wręczenie dyplomów absolwentom.

Następnym punktem uroczystości było uroczyste nałożenie czepka jako symbolu zawodu pielęgniarskiego, czyli czepkowanie. Absolwentom zakładano czepki pielęgniarskie lub przypinki z symbolem czepka pielęgniarskiego. Pan mgr Piotr Janiewicz odebrał od absolwentów przyrzeczenie pielęgniarskie, a następnie wszyscy odśpiewali hymn pielęgniarski.

Na zakończenie tej pięknej i wzruszającej uroczystości wystąpił Jego Magnificencja Rektor PSW prof. dr hab. Stefan Angielski.

Pani Prorektor podziękowała za wystąpienie Panu rektorowi i zaprosiła wszystkich Absolwentów na symboliczną lampkę szampana w foyer oraz do pamiątkowej fotografii.

 

Zdjęcia realizowane podczas uroczystości można także zobaczyć tutaj.