Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw licznym głosom społeczności akademickiej naszej Uczelni w zakresie potrzeby wsparcia psychologicznego, informujemy, iż Powiślańska Szkoła Wyższa już od zeszłego roku akademickiego wprowadziła, w związku z sytuacją epidemiczną szereg działań dla społeczności akademickiej Uczelni z zakresu wsparcia psychologicznego, z którego korzystali nasi studenci. Działania te będą oczywiście kontynuowane, dodatkowo wzmocnione zostaną wg napływających sugestii.

Po dyskusji i analizie dotychczasowego wsparcia realizowanego w Powiślańskiej Szkole Wyższej w roku akademickim 2020/2021, w roku akademickim 2021/2022 (i kolejnych, jeśli będą takie potrzeby) – zarówno dla studentów, jak i kadry dydaktycznej i administracyjnej – Uczelnia proponuje wsparcie psychologiczne w obszarach:
– poradnictwa psychologicznego,
– coachingu,
– psychoedukacji,
– treningu biofeedback, nakierowanego na zwiększenie efektywności radzenia sobie ze stresem,
– ewentualnie edukacji psychoseksualnej.

Proponujemy krótkie interwencje terapeutyczne dla zainteresowanych, realizowane cyklicznie. Przewidywana ilość spotkań w roku akademickim 2021/2022 – 10. Czas trwania spotkania: 50 do 60 minut. Wsparcie psychologiczne realizowane będzie przez wykwalifikowaną kadrę psychologów – mgr Anna Grzonkowska, dr Maciej Kudła, dr hab. Artur Ziółkowski. Interwencje odbywać się będą na platformie MS Teams.

Ponadto, na Uczelni utworzony został kryzysowy adres mailowy zaufania (wsparciepsychologiczne@psw.kwidzyn.edu.pl). Osobą odpowiedzialną za korespondencję została Pani Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich – dr Beata Pawłowska. Po zapoznaniu się z problemem danego nadawcy, będzie on przekierowany do odpowiedniej osoby wskazanej powyżej.

Proponujemy także społeczności akademickiej stałe wsparcie pedagoga – dr Maciej Kudła.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje i sugestie, prosimy o kontakt, jeśli mają Państwo inne potrzeby w zakresie wsparcia psychologicznego.