GIS2021 – Global Innovation Summit 2021

Data wydarzenia: 18-20 maja 2021 r.

GIS2021 – Global Innovation Summit 2021 to organizowana przez austriacki Enterprise Europe Network wraz z Agencją Promocji Biznesu w Styrii (SFG) oraz Agencją Promocji Badań (FFG) interdyscyplinarna impreza biznesowa podczas której odbędą się wirtualne spotkania brokerskie.

Wydarzenie skierowane jest do firm, które:

– zajmują się innowacjami,
– planują ekspansję międzynarodową lub ją aktywnie rozwija,
– są na etapie zwiększania skali swojego cyklu biznesowego.

Link do strony


eHealth Match 2021

Data wydarzenia: 18 – 20 maja 2021 r.

Enterprise Europe Network we współpracy z Business Region Göteborg, zaprasza do udziału w spotkaniu matchmakingowym B2B.

Matchmaking zapewni kadrze kierowniczej sektora Healthtech, liderom opinii oraz obiecującym firmom możliwość dwustronnego spotkania w ramach wcześniej zaaranżowanych spotkań.

Wydarzenie to jest wyjątkową i efektywną okazją do rozwoju sieci kontaktów i nawiązania nowych partnerstw w jednym z najbardziej innowacyjnych regionów świata.

Link do strony


Webinarium „Rozwiązania podatkowe na rzecz badań, rozwoju i innowacji – preferencje IP Box”
Data wydarzenia: 18 maja 2021 r. o godz. 13:00

Urząd Patentowy RP wraz z Ministerstwem Finansów zapraszają na webinarium „Rozwiązania podatkowe na rzecz badań, rozwoju i innowacji – preferencje IP Box”.

Preferencja podatkowa IP Box jest to rozwiązanie podatkowe skierowane zarówno do podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) prowadzących działalność badawczo rozwojową.

Polega ono na preferencyjnym opodatkowaniu obniżoną 5% stawką podatkową dochodów uzyskiwanych z komercjalizacji kwalifikowanych praw własności intelektualnej podlegających ochronie prawnej oraz wytworzonych, ulepszonych lub rozwiniętych w ramach prowadzonej przez podatnika działalności badawczo – rozwojowej.

Omówione zostaną: geneza, zakres oraz zasady korzystania przez podatników z preferencji, w szczególności: katalog kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP), rodzaje dochodów z IP, wskaźnik nexus, podstawa opodatkowania oraz obowiązki ewidencyjne.

Link do strony


Szkolenie: “Portal Funding & tender opportunities – pierwsze kroki w Horyzoncie Europa”

Data wydarzenia: 20 maja 2021 r. w godz. od 10:00 do 12:30

 

Krajowy Punkt Kontaktowy zaprasza na szkolenie pt.: “Portal Funding & tender opportunities – pierwsze kroki w Horyzoncie Europa”. Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy stawiają pierwsze kroki w programach ramowych. Zapoznać się będą mogli Państwo ze strukturą programu oraz przedstawione zostanie gdzie należy szukać dokumentów konkursowych i jakie warunki należy spełnić aby wziąć udział w Horyzoncie Europa.

Link do strony


Seminarium online – „Sprzedaż na rynkach krajowych i zagranicznych – ryzyka w transakcjach handlowych”
Data wydarzenia: 20 maja 2021 r. w godz. od 10:00 do 14:30

Ośrodek Enterprise Europe Network działający przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zaprasza przedsiębiorców z obszaru MŚP do udziału w bezpłatnym szkoleniu online: „Sprzedaż na rynkach krajowych i zagranicznych – ryzyka w transakcjach handlowych.”

W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące kwestie:

– Przepisy regulujące handel zagraniczny;
– Omówienie procesu transakcyjnego ze wskazaniem podmiotów w nim uczestniczących oraz ich roli dla prawidłowej realizacji transakcji zagranicznej;
– Ryzyka pojawiające się na etapie przygotowania i realizacji transakcji;
– Ryzyko transakcyjne i rynkowe oraz sposoby ich ograniczania;
– Zarządzanie ryzykiem kredytowym w ramach realizacji transakcji;
– Formy zabezpieczeń transakcji handlowych;
– Proces i metody poszukiwania partnerów handlowych;
– Ryzyko związane z wyborem partnera zagranicznego i sposoby jego ograniczania. Dlaczego weryfikacja kontrahenta zagranicznego jest taka ważna?
– Jak sprawdzić wiarygodność kontrahenta zagranicznego? Metody i kryteria weryfikacji kontrahenta zagranicznego.

Link do strony


ITmatch – międzynarodowa giełda kooperacyjna online dla branży IT/ICT
Data wydarzenia: 25 maja 2021 r.


ITmatch – międzynarodowa giełda kooperacyjna online dla branży IT/ICT gromadzi firmy, instytucje badawczo-rozwojowe, inwestorów i innych interesariuszy z całego świata. Jest to niepowtarzalna okazja, organizowana w ramach Polskiego Programu Promocji IT/ICT oraz sieci Enterprise Europe Network, do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, znalezienia kontrahentów, wymiany informacji i zebrania doświadczeń dotyczących najnowszych trendów rynkowych w branży IT.

Link do strony


EU-Canada Tech Business Day
Data wydarzenia: 27 maja 2021 r. o godz. 15:00

W całej UE i Kanadzie sektor technologii przeżywa rozkwit. Biorąc pod uwagę innowacje i zachęty, jakie przyniosło zniesienie ceł w ramach kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między UE a Kanadą (CETA), a także ściślejszą współpracę w zakresie norm i certyfikacji, większą mobilność pracowników i zwiększone możliwości dostępu do zamówień publicznych, istnieją znaczne możliwości współpracy i partnerstwa między europejskimi i kanadyjskimi MŚP i przedsięwzięciami technologicznymi.

W świetle pandemii COVID-19 i potrzeb agrotechnika, technologie ekologiczne i technologie medyczne są kluczowymi sektorami, w które należy inwestować.

Możliwości i wyzwania związane z handlem, inwestycjami i partnerstwem między UE a Kanadą w wymienionych sektorach będą głównym tematem webinarium.

EUCCAN powita publicznych i prywatnych urzędników zarówno z Europy jak i Kanady na dyskusjach panelowych poświęconych każdemu z sektorów. Wydarzenie to stanowi szansę dla europejskich i kanadyjskich firm do nawiązania kontaktów. Będzie to również okazja dla firm europejskich do spotkania się z przedstawicielami kanadyjskich władz federalnych i prowincjonalnych w celu wsparcia ich ekspansji rynkowej.

Link do strony