Klaster MedSilesia wraz z Koordynatorem Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. oraz firmą LUQAM zapraszają na webinarium szkoleniowe “Wstęp do analizy i optymalizacji Technicznego Kosztu Wytworzenia”.

 

Agenda spotkania

Formularz rejestracyjny


Webinarium: “European SMEs on the road to India”

Data wydarzenia: 8 maja 2021 r.

Uczestnicy webinarium będą mogli:
Dowiedzą się więcej o rynku indyjskim, dostępnych możliwościach biznesowych i wsparciu oferowanym przedsiębiorstwom z UE, w szczególności w sektorach środowiska, energii i zmian klimatu, ICT i urbanizacji w Indiach;
Odkryć najlepszą strategię ochrony swojej własności intelektualnej podczas prowadzenia działalności gospodarczej w Indiach, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony innowacji w Indiach;
Usłyszeć o doświadczeniach portugalskiej firmy, która odniosła sukces prowadząc działalność gospodarczą na rynku indyjskim.
Webinarium jest organizowane przez Portugalską Izbę Handlowo-Przemysłową, EUROCHAMBRES, oraz India IP SME Helpdesk we współpracy z Business Support to the EU-India Policy Dialogue.

Link do strony


“International B2B Software Days” – spotkania b2b online dla branży IT

Data wydarzenia: 10 – 11 maja 2021 r.


International B2B Software Days to największe wydarzenie B2B w Europie Środkowej poświęcone oprogramowaniu. Udział w wydarzeniu stanowi dobrą okazję do poznania trendów w biznesie cyfrowym oraz ciekawostek technologicznych. Ważny element wydarzenia są również warsztaty tematyczne.

Link do strony


EKSPANSJA NA RYNKI ZAGRANICZNE POPRZEZ E-COMMERCE

Data wydarzenia: 10,13 i 31 maja 2021 r.

E-commerce jest młodą, błyskawicznie rozwijającą się dziedziną gospodarki, a pandemia koronawirusa dodatkowo przyspieszyła wzrost znaczenia e-handlu. Handel elektroniczny coraz bardziej nabiera transgranicznego charakteru. O rozwoju współpracy z europejskimi i chińskimi partnerami w tym segmencie rynku, będzie można dowiedzieć się podczas cyklu 3 wydarzeń dotyczących e-commerce.

10 maja 2021 r. o godz. 14:00 – E-COMMERCE NA RYNKACH EUROPEJSKICH – OKIEM EKSPERTÓW (Podczas tego wydarzenia eksperci opowiedzą o uwarunkowaniach technologicznych, operacyjnych, społeczno-kulturowych i regulacyjnych rynku e-commerce w Europie.)

13 maja 2021 r. o godz. 14:00 – E-COMMERCE NA RYNKACH EUROPEJSKICH – OKIEM PRZEDSIĘBIORCÓW (Debata z udziałem przedsiębiorców – firm, które mają doświadczenia w e-handlu na rynkach zagranicznych.)

31 maja 2021 r. o godz. 10:00 – CHIŃSKI E-COMMERCE NOWYM GLOBALNYM STANDARDEM? (W trakcie wydarzenia eksperci opowiedzą o specyfice chińskiego rynku, który wyznacza nowy kierunek globalnego handlu internetowego.)

Partnerami wydarzenia organizowanego przez BNP Paribas są PAIH, KUKE, Dun & Bradstreet. Partnerem medialnym jest Rzeczpospolita.

Link do strony


Śniadania Biznesowe z EEN: „Jak skutecznie aplikować na innowacyjne projekty w ramach EIC Accelerator w Horyzoncie Europa?”

Data wydarzenia: 11 maja 2021 r. w godz. od 9:00 do 14:30

Enterprise Europe Network przy Toruńskiej Agencji Rozwoju zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP, do udziału w bezpłatnym szkoleniu online pn.: „Jak skutecznie aplikować na innowacyjne projekty w ramach EIC Accelerator w Horyzoncie Europa?”

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy na temat konkursu EIC ACCELERATOR w programie Horyzont Europa dotyczącej: konstruowania wniosku o dofinansowanie, procesu oceny, dobrych praktyk w pisaniu wniosków, oceny wniosku o dofinansowanie pod kątem wskaźników, grupy docelowej, analizy ryzyka, zadań przewidzianych do realizacji projektu, oceny potencjału innowacji, zasad kwalifikowalności kosztów, dobrych praktyk odnośnie Business Planu.
Tematyka spotkania:
1. Konstrukcja Programu Horyzont EUROPA.
2. Założenia konkursu EIC Accelerator.
3. Przygotowanie wniosku – praktyczne wskazówki.
4. Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów.
5. Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu.
6. Granty na Eurogranty – jak aplikować?

Link do strony


Webinarium: “Internet Rzeczy i Sieci Sterowane Programowo”

Data wydarzenia: 11 maja 2021 r. w godz. od 10:00 do 11:45


Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze pt. „Internet Rzeczy i Sieci Sterowane Programowo”.
Celem spotkania jest przedstawienie:
• obszarów zastosowania Internetu Rzeczy, które mogą usprawnić działanie przedsiębiorstwa i rozwiązać występujące w nim problemy,
• inteligentnego interfejsu audio do komunikacji i sterowania głosowego,
• innowacyjnego rozwiązania z obszaru optymalizacji sieci komputerowych.

Link do strony


Spotkanie informacyjne Przemysł 4.0

Data wydarzenia: 11 maja 2021 r. w godz. od 10:00 do 13:10

   Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości otrzymania grantu w pilotażowym programie Przemysł 4.0. finansowanym ze środków unijnych w ramach programu Inteligentny Rozwój.

Celem pilotażu jest przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 oraz wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie integracji inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzania zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania i możliwości elastycznych zmian asortymentu.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 800 tys. zł. Obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15 proc. Wnioski można składać online od 28 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
Otrzymane dofinansowanie można przeznaczyć na: usługę polegającą na opracowaniu „mapy drogowej” (refundacja kosztów), usługi doradcze związane z jej wdrożeniem, zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji, a także nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej.

Link do strony


Webinarium: “Prawo pracy w Hiszpanii”

Data wydarzenia: 11 maja 2021 r. o godz. 10:00

Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza i Kancelaria Serrano Internacional Estudio Jurídico y Tributario S.L.P. zapraszają na Webinarium: “Prawo pracy w Hiszpanii”.
Podczas webinarium przedstawione zostanie praktyczne spojrzenie na hiszpańskie prawo pracy z perspektywy polskiego pracodawcy, który zamierza zatrudnić lub oddelegować pracowników do Hiszpanii. Wobec tego, omówione zostaną niektóre specyficzne zagadnienia związane z umową o pracę, jak również z procedurami rejestracji pracodawcy w Hiszpanii, a także delegowaniem pracowników.

Link do strony


Spotkanie Polska – Kuba online

Data wydarzenia: 11 maja 2021 r. o godz. 16:00


Krajowa Izba Gospodarcza wspólnie z Izbą Handlową Kuby (Cámara de Comercio de Cuba) organizuje spotkanie: Możliwości współpracy biznesowej firm polskich i kubańskich.
Ze strony kubańskiej w wydarzeniu będą uczestniczyć przedstawiciele Izby Handlowej Kuby, Ministerstwa Handlu Kuby oraz przedsiębiorcy kubańscy zainteresowani nawiązaniem lub kontynuacją kontaktów handlowych z naszym krajem.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 16:00 czasu polskiego (9:00 czasu w Hawanie) krótką częścią oficjalną, po zakończeniu której odbędą się rozmowy bilateralne przedsiębiorców obydwu krajów.

Link do strony


Jak korzystać z portalu Access2Markets – szkolenie Komisji Europejskiej online dla polskich MŚP

Data wydarzenia: 12 maja 2021 r. w godz. od 9:00 do 13:00

Komisji Europejskiej zaprasza do udziału w szkoleniu dotyczącym obsługi portalu “Access2Markets”.
Access2Markets to kompleksowy “one-stop-shop” przeznaczony dla MŚP, który zapewnia szybkie dostęp do informacji o warunkach handlowych UE z resztą Świata – eksportu oraz importu na ponad 120 zagranicznych rynków.
Portal dostarcza wszelkich informacji o wybranych produktach oraz umowach handlowych UE a także poradniki, filmy instruktażowe oraz wiele więcej – we wszystkich oficjalnych językach UE.
Oprócz tego, na portalu znajduje się nowe narzędzie do oceny reguł pochodzenia produktu ROSA (Rules of Origin Self-Assessment), które filtruje i wyjaśnia zasady „narodowości ekonomicznej”, a lista kontrolna pomaga określić odpowiednie zasady do wybranego produktu.

Link do strony


Webinarium: “Jak skutecznie podpisywać dokumenty – praktyczne i techniczne aspekty zastosowania e-podpisów i e-dokumentów w przedsiębiorstwie.”

Data wydarzenia: 12 maja 2021 r. o godz. 10:00


Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza podczas spotkania organizowanego wspólnie z Asseco Data Systems oraz firmą doradczą Olesiński & Wspólnicy skupią się na przybliżeniu Państwu praktycznych i technicznych aspektów związanych z podpisami elektronicznymi czy wykorzystaniem podpisów elektronicznych w procesie digitalizacji firmy.

Zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie spotkania:
• Czym jest a czym nie jest podpis elektroniczny i jakie jest o nim wyobrażenie.
• Rodzaje e-podpisów w ujęciu prawnym oraz formy czynności, przy których można używać e-podpisu.
• Co zapewnia stosowanie e-podpisu i jakie osiągamy dzięki temu wymierne korzyści.
• E-podpisy przechowywane na karcie lub w chmurze oraz zalety korzystania z poszczególnych rozwiązań.
• W jaki sposób możemy rozpoznać dokumenty podpisane elektronicznie.
• W jaki sposób można podpisać dokument w formie elektronicznej.
• Praktyczne aspekty stosowania e-podpisów w ujęciu prawnym oraz walor dowodowy e-dokumentów w sądzie.
• Wykorzystanie podpisu w procesach paperless.
• Obszary digitalizacji – gdzie najłatwiej zrezygnować z papierowych dokumentów (umowy, obszar HR, sprawy korporacyjne i inne).
• Zastosowanie znacznika czasu przy składaniu podpisu jako dobra praktyka przy podpisywaniu.
• Jakich działań może wymagać digitalizacja oraz jakich usług poszukują przedsiębiorcy.

Link do strony


BIONNALE 2021

Data wydarzenia: 12 maja 2021 r.


BIONNALE to największe wydarzenie networkingowe dla branży life sciences i healthcare. W ramach wydarzenia przewidziane się seminaria, sesje matchmakingowe (spotkania b2b z partnerami zagranicznymi) oraz ścieżka współpracy i venture, podczas której prezentowane będą nowe pomysły. Na zakończenie odbędzie się speed lecture award oraz wirtualny networking.

Wydarzenie skierowana jest do przedstawicieli firm, instytutów naukowych i innych podmiotów działających w branży medycznej i szeroko pojętym obszarze nauk o życiu zainteresowanych nawiązaniem współpracy z zagranicznymi partnerami.

Link do strony


Szkolenie on-line: “Twoja firma w Horyzoncie Europa”

Data wydarzenia: 12 maja 2021 r. w godz. od 10:00 do 12:00

  Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii zaprasza przedsiębiorców, a także osoby ze świata biznesu, które poszukują odpowiedniego źródła finansowania swoich pomysłów projektowych, na szkolenie dotyczące możliwości uczestnictwa firm w Horyzoncie Europa. 

Podczas szkolenia uczestnicy zostaną wprowadzeni w ogólne założenia programu, dowiedzą się jakie możliwości wsparcia dla przedsiębiorców daje Horyzont Europa. Poznają również zasady aplikowania w ramach instrumentów Europejskiej Rady ds. Innowacji, tj. EIC Accelerator, EIC Pathfinder i EIC Transition. Podczas wydarzenia omówione zostaną także podstawowe założenia działania Granty na Eurogranty realizowanego przez PARP, czyli skąd pozyskać pomoc finansową na przygotowanie wniosku do programu UE.

Link do strony


BE @Smart Manufacturing Matchmaking 2021 – Virtual Edition

Data wydarzenia: 13 – 14 maja 2021 r.


Udział w Brokerage Event@Smart Manufacturing Matchmaking 2021 to wyjątkowa okazja do spotkania firm, ośrodków badawczych i administracji publicznej działających w obszarze Smart Manufacturing i Przemysłu 4.0. Jest to również dobra okazja, aby być na bieżąco z najnowszymi zaawansowanymi technologiami, zapotrzebowaniem na innowacje ze strony instytucji i miast, nowymi aplikacjami ze strony MŚP oraz wyzwaniami technicznymi, przed którymi stoją duże przedsiębiorstwa.

Link do strony


Webinarium: “Thailand – Poland: new gateway for trade opportunities”

Data wydarzenia: 14 maja 2021 r. w godz. od 9:30 do 11:00

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza do udziału w webinarze “Thailand – Poland: new gateway for trade opportunities”. Gospodarzem wydarzenia jest Ambasada Tajlandii w Warszawie, a organizacjami współpracującymi, obok PAIH, są Department of International Trade, Ministry of Commerce w Tajlandii oraz Polsko-Azjatycka Izba Handlowa.

W trakcie spotkania przedstawiciele obu krajów będą dyskutować na temat nowych możliwości i potencjału wzajemnej współpracy, która zdaniem Biura Handlowego PAIH w Tajlandii jest szczególnie perspektywiczna dla polskich statupów z sektora nowych technologii oraz producentów zaawansowanego sprzętu medycznego.

Link do strony


Webinarium: “Nowe możliwości transportowe pomiędzy Polską a Ukrainą. Korytarz Gdańsk-Odessa”

Data wydarzenia: 14 maja 2021 r. o godz. 10:00


Polska Agencja Inwestycji i Handlu zaprasza na webinarium pt.: “Nowe możliwości transportowe pomiędzy Polską a Ukrainą. Korytarz Gdańsk-Odessa”.
Podczas webinarium przedstawione zostaną:
• połączenia kolejowe, w tym kontenerowe realizowane wspólnie przez Polskę i Ukrainę,
• możliwości jakie dla eksportu i importu towarów oferuje Port Gdańsk,
• planowane inwestycje w sektorze kolejowym, które mają zwiększać zdolności przeładunkowe oraz przejazdowe na styku UE – kraje trzecie,
• jakie podejmowane są działania nakierunkowane na rozwój nowych tras oraz dostosowanie cenników i usług do potrzeb klientów i przyciągnięcia potoków ładunków.

Link do strony