Zapraszamy do zapoznania się
z Regulaminem opłat dla studentów i kandydatów na studia I i II stopnia oraz studia podyplomowe 
w Powiślańskiej Szkole Wyższej (w tym obcokrajowców)


Wykaz opłat dla kandydatów.

Dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia od semestrów wyższych i dla wszystkich tych, u których zachodzi konieczność przeliczenia różnic programowych opłata wpisowa (rekrutacyjna) wynosi – 300 zł przez cały rok.

Tabela nr 1- Opłaty z tytułu wpisowego (opłata rekrutacyjna):

 STUDIA PODYPLOMOWE:

Opłaty w okresie rekrutacji na studia tj. od 1 kwietnia do 30 września

Wysokość opłaty

100 zł

Tabela nr 2 – Harmonogram wnoszenia opłat czesnego wg formy płatności, w tym w formie 8 rat:

Forma płatności

Forma płatności z podziałem na ilość rat

Termin płatności

opłata jednorazowa za cały rok

I rata

15 września br.*

opłata semestralna

I rata

15 września br. w semestrze zimowym*

II rata

15 lutego br. w semestrze letnim

opłata ratalna

I rata

do 15 września br.*

II rata

do 15 października br.

III rata

do 15 listopada br.

IV rata

do 15 grudnia br.

V rata

do 15 lutego br.

VI rata

do 15 marca br.

VII rata

do 15 kwietnia br.

VIII rata

do 15 maja br.

 *Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 września br. pierwsza płatność z tytułu czesnego w zależności od wybranej formy płatności musi zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Tabela nr 2.1 – Harmonogram wnoszenia opłat czesnego wg formy płatności, w tym w formie 10 rat:

Forma płatności

Forma płatności z podziałem na ilość rat

Termin płatności

opłata jednorazowa za cały rok

I rata

15 września br.*

opłata semestralna

I rata

15 września br. w semestrze zimowym*

II rata

15 lutego br. w semestrze letnim

opłata ratalna

I rata

do 15 września br.*

II rata

do 15 października br.

III rata

do 15 listopada br.

IV rata

do 15 grudnia br.

V rata

do 15 stycznia br.

VI rata

do 15 lutego br.

VII rata

do 15 marca br.

VIII rata

do 15 kwietnia br.

IX rata

do 15 maja br.

X rata

do 15 czerwca br.

*Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 września br. pierwsza płatnośćz tytułu czesnego w zależności od wybranej formy płatności musi zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Tabela nr 3 – Opłaty z tytułu czesnego – studia podyplomowe

Studia podyplomowe: Agrobiznes w praktyce – 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Studia podyplomowe: Doradztwo zawodowe z coachingiem i mentoringiem (on-line) 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.300,00

1350,00

Jednostkowo

1 x 1.300,00

5 x 270,00

Studia podyplomowe: Doradca zawodowy – 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

3.600,00

3.600,00

3.600,00

Jednostkowo

3.600,00

2 x 1.800,00

8 x 450,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

4 raty

Kwota ogółem

1.800,00

1800,00

Jednostkowo

1 x 1.800,00

4 x 450,00

Studia podyplomowe: Edukacja dla bezpieczeństwa z pierwsza pomocą przedmedyczną- 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.600,00

2.700,00

2.800,00

Jednostkowo

2.600,00

2 x 1.350,00

10 x 280,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.350,00

1400,00

Jednostkowo

1 x 1.350,00

5 x 280,00

Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

3.100,00

3.200,00

3.300,00

Jednostkowo

3.100,00

2 x 1.600,00

10 x 330,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.600,00

1650,00

Jednostkowo

1 x 1.600,00

5 x 330,00

Studia podyplomowe: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

3.100,00

3.200,00

3.300,00

Jednostkowo

3.100,00

2 x 1.600,00

10 x 330,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.600,00

1650,00

Jednostkowo

1 x 1.600,00

5 x 330,00

Studia podyplomowe: Edukacja integracyjna i włączająca – 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

3.100,00

3.200,00

3.300,00

Jednostkowo

3.100,00

2 x 1.600,00

10 x 330,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.600,00

1650,00

Jednostkowo

1 x 1.600,00

5 x 330,00

Studia podyplomowe: Gerontologia i geriatria z podstawami zarządzania i opieki długoterminowej – 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

2.800,00

2.800,00

2.800,00

Jednostkowo

2.800,00

2 x 1.400,00

8 x 350,00

Studia podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli (nauczanie hybrydowe) – 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

3.200,00

3.400,00

3.500,00

Jednostkowo

3.200,00

2 x 1.700,00

10 x 350,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.700,00

1750,00

Jednostkowo

1 x 1.700,00

5 x 350,00

Studia podyplomowe: Integracja sensoryczna -3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.700,00

2.800,00

2.900,00

Jednostkowo

2.700,00

2 x 1.400,00

10 x 290,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.400,00

1450,00

Jednostkowo

1 x 1.400,00

5 x 290,00

Studia podyplomowe: Lider Biznesu i Administracji– 4 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

2.200,00

2.200,00

2.200,00

Jednostkowo

2.200,00

2 x 1.100,00

8 x 275,00

Opłaty semestr: III i IV

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

2.200,00

2.200,00

2.200,00

Jednostkowo

2.200,00

2 x 1.100,00

8 x 275,00

Studia podyplomowe: Logistyka i transport – 2 semestry

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

3.800,00

4.000,00

4.200,00

Jednostkowo

3.800,00

2 x 2.000,00

10 x 420,00

Studia podyplomowe: Logopedia – 4 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

3.100,00

3.200,00

3.300,00

Jednostkowo

3.100,00

2 x 1.600,00

10 x 330,00

Opłaty semestr: III i IV

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

3.100,00

3.200,00

3.300,00

Jednostkowo

3.100,00

2 x 1.600,00

10 x 330,00

Studia podyplomowe: Manager szkolnictwa branżowego- 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Studia podyplomowe: Mediacje i negocjacje w języku angielskim – 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii – 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.300,00

1350,00

Jednostkowo

1 x 1.300,00

5 x 270,00

Studia podyplomowe: Nauczanie chemii- 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.300,00

1350,00

Jednostkowo

1 x 1.300,00

5 x 270,00

Studia podyplomowe: Nauczanie etyki- 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.300,00

1350,00

Jednostkowo

1 x 1.300,00

5 x 270,00

Studia podyplomowe: Nauczanie fizyki- 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.300,00

1350,00

Jednostkowo

1 x 1.300,00

5 x 270,00

Studia podyplomowe: Nauczanie geografii- 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.300,00

1350,00

Jednostkowo

1 x 1.300,00

5 x 270,00

Studia podyplomowe: Nauczanie historii- 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.300,00

1350,00

Jednostkowo

1 x 1.300,00

5 x 270,00

Studia podyplomowe: Nauczanie informatyki- 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

 Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.300,00

1350,00

Jednostkowo

1 x 1.300,00

5 x 270,00

Studia podyplomowe: Nauczanie matematyki- 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.300,00

1350,00

Jednostkowo

1 x 1.300,00

5 x 270,00

Studia podyplomowe: Nauczanie muzyki- 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.300,00

1350,00

Jednostkowo

1 x 1.300,00

5 x 270,00

Studia podyplomowe: Nauczanie plastyki- 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.300,00

1350,00

Jednostkowo

1 x 1.300,00

5 x 270,00

Studia podyplomowe: Nauczanie techniki-3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.300,00

1350,00

Jednostkowo

1 x 1.300,00

5 x 270,00

Studia podyplomowe: Nauczanie teoretycznych przedmiotów zawodowych- 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.300,00

1350,00

Jednostkowo

1 x 1.300,00

5 x 270,00

Studia podyplomowe: Neurodydaktyka – 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Studia podyplomowe: Neurologopedia – 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Studia podyplomowe: Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna – 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

3.100,00

3.200,00

3.300,00

Jednostkowo

3.100,00

2 x 1.600,00

10 x 330,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.600,00

1650,00

Jednostkowo

1 x 1.600,00

5 x 330,00

Studia podyplomowe: Pedagogika leczniczo – terapeutyczna – 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

3.100,00

3.200,00

3.300,00

Jednostkowo

3.100,00

2 x 1.600,00

10 x 330,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.600,00

1650,00

Jednostkowo

1 x 1.600,00

5 x 330,00

Studia podyplomowe: Pedagogika resocjalizacyjna – 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

3.100,00

3.200,00

3.300,00

Jednostkowo

3.100,00

2 x 1.600,00

10 x 330,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.600,00

1650,00

Jednostkowo

1 x 1.600,00

5 x 330,00

Studia podyplomowe: Plastyka i technika w szkole podstawowej i ponadpodstawowej- 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.900,00

3.000,00

3.100,00

Jednostkowo

2.900,00

2 x 1.500,00

10 x 310,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.500,00

1550,00

Jednostkowo

1 x 1.500,00

5 x 310,00

Studia podyplomowe: Podstawy przedsiębiorczości- 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.300,00

1350,00

Jednostkowo

1 x 1.300,00

5 x 270,00

Studia podyplomowe: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (on-line)- 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.300,00

2.400,00

2.500,00

Jednostkowo

2.300,00

2 x 1.200,00

10 x 250,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.200,00

1250,00

Jednostkowo

1 x 1.200,00

5 x 250,00

Studia podyplomowe: Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych (on-line)- 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.300,00

2.400,00

2.500,00

Jednostkowo

2.300,00

2 x 1.200,00

10 x 250,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.200,00

1250,00

Jednostkowo

1 x 1.200,00

5 x 250,00

Studia podyplomowe: Psychodietetyka – 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Studia podyplomowe: Psychologia sportu – 2 semestry

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

3.800,00

4.000,00

4.200,00

Jednostkowo

3.800,00

2 x2.000,00

10 x 420,00

Studia podyplomowe: Psycholog szkolny (on-line)-  3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.300,00

2.400,00

2.500,00

Jednostkowo

2.300,00

2 x 1.200,00

10 x 250,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.200,00

1250,00

Jednostkowo

1 x 1.200,00

5 x 250,00

Studia podyplomowe: Surdopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową – 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

3.100,00

3.200,00

3.300,00

Jednostkowo

3.100,00

2 x 1.600,00

10 x 330,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.600,00

1650,00

Jednostkowo

1 x 1.600,00

5 x 330,00

Studia podyplomowe: Trener – coach – mentor – 2 semestry

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

4.500,00

4.700,00

4.900,00

Jednostkowo

4.500,00

2 x 2.350,00

10 x 490,00

Studia podyplomowe: TIK 2.0 w edukacji- nowoczesne technologie w nauczaniu – 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Studia podyplomowe: Tyflopedagogika – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową – 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

3.100,00

3.200,00

3.300,00

Jednostkowo

3.100,00

2 x 1.600,00

10 x 330,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.600,00

1650,00

Jednostkowo

1 x 1.600,00

5 x 330,00

Studia podyplomowe: Wczesne nauczanie języka angielskiego – 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.300,00

1350,00

Jednostkowo

1 x 1.300,00

5 x 270,00

Studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

3.100,00

3.200,00

3.300,00

Jednostkowo

3.100,00

2 x 1.600,00

10 x 330,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.600,00

1650,00

Jednostkowo

1 x 1.600,00

5 x 330,00

Studia podyplomowe: Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorczości – 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.900,00

3.000,00

3.100,00

Jednostkowo

2.900,00

2 x 1.500,00

10 x 310,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.500,00

1550,00

Jednostkowo

1 x 1.500,00

5 x 310,00

Studia podyplomowe: Wiedza o społeczeństwie- 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.300,00

1350,00

Jednostkowo

1 x 1.300,00

5 x 270,00

Studia podyplomowe: Wychowanie do życia w rodzinie z etyką – 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.900,00

3.000,00

3.100,00

Jednostkowo

2.900,00

2 x 1.500,00

10 x 310,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.500,00

1550,00

Jednostkowo

1 x 1.500,00

5 x 310,00

Studia podyplomowe: Wychowanie do życia w rodzinie- 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.300,00

1350,00

Jednostkowo

1 x 1.300,00

5 x 270,00

Studia podyplomowe: Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno -kompensacyjną- 3 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.600,00

2.700,00

2.800,00

Jednostkowo

2.600,00

2 x 1.350,00

10 x 280,00

Opłaty semestr: III

 

Opłata semestralna

5 rat

Kwota ogółem

1.350,00

1400,00

Jednostkowo

1 x 1.350,00

5 x 280,00

Studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą – manager w edukacji (on-line) – 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Studia podyplomowe: Zarządzanie sportem – 2 semestry

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

3.800,00

4.000,00

4.200,00

Jednostkowo

3.800,00

2 x2.000,00

10 x 420,00

Studia podyplomowe: Zarządzanie projektami – 2 semestry

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

5.300,00

5.800,00

6.000,00

Jednostkowo

5.300,00

2 x 2.900,00

10 x 600,00

Studia podyplomowe: Zamówienia publiczne – 2 semestry

Opłaty semestr: I i II

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.500,00

2.600,00

2.700,00

Jednostkowo

2.500,00

2 x 1.300,00

10 x 270,00

Studia podyplomowe: Zarządzanie w ochronie zdrowia – 2 semestry

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

8 rat

Kwota ogółem

2.900,00

2.900,00

2.900,00

Jednostkowo

2.900,00

2 x 1.450,00

8 x 362,50

Studia podyplomowe: Wychowawca małego dziecka – 2 semestry

 

Opłata jednorazowa

Opłata semestralna

10 rat

Kwota ogółem

2.600,00

2.800,00

3.000,00

Jednostkowo

2.600,00

2 x 1.400,00

10 x 300,00

Tabela nr 4 – Opłaty inne niż czesne

Rodzaj opłaty

Kwota

Termin wnoszenia opłat

Opłata końcowa (w tym opłata za wydanie świadectwa ukończenia studiów)

95 zł

zgodnie z harmonogramem wniesienia ostatniej raty czesnego na ostatnim roku studiów

Opłata za wystawienie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w języku angielskim 65 zł wraz z podaniem o wystawienie świadectwa w języku angielskim
Opłata za powtarzanie semestru (w przypadku zaliczenia co najmniej jednego przedmiotu z semestru, na którego powtarzanie Student został skierowany) 70% wysokości czesnego standardowego obowiązującego na powtarzanym semestrze zgodnie z harmonogramem wnoszenia czesnego
Opłata za powtarzanie seminarium dyplomowego na ostatnim semestrze studiów (gdy powtarzane jest wyłącznie seminarium dyplomowe) 1250 zł / za semestr wraz z podaniem o reaktywację (potwierdzenie wniesienia opłaty -załącznik do podania)

Opłata za reaktywację (opłata za postępowanie związane z ponownym przyjęciem na studia)

450 zł

wraz z podaniem o reaktywację (potwierdzenie wniesienia opłaty -załącznik do podania)

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –zaliczenie

250 zł

zgodnie z terminem wskazanym w WD

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –egzamin

250 zł

zgodnie z terminem wskazanym w WD

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –ćwiczenia i egzamin

400 zł

zgodnie z terminem wskazanym w WD

Zaliczenie przedmiotu w trybie B.U.N.A

150 zł

zgodnie z terminem wskazanym w WD

Za legalizację dokumentów

przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą

26 zł (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego-Dz.U. 2018, poz. 1861)

14 dni od dnia złożenia podania

Opłata za wydanie indeksu              

4 zł

zbieżny z datą 1 raty czesnego

Odsetki w opóźnieniu za wnoszenie opłat

ustawowe

niezwłocznie z kolejną płatnością

Dokonanie wypisu ocen z protokołu

150 zł

7 dni od dnia złożenia podania

Opłata za przetrzymywanie książek z Biblioteki

1 zł/ za jedną książkę-  za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia ustalonego terminu zwrotu

w terminie 7 dni od dnia zwrotu książki do Biblioteki

Jednorazowa opłata za każde pisemne upomnienie wysłane listem poleconym lub/i za potwierdzeniem odbioru dotyczące zaległości we wnoszeniu płatności za studia

15 zł / adres w Polsce

40 zł / inny adres

14 dni od dnia wezwania do zapłaty

Różnice programowe:

 

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –zaliczenie

250 zł za semestr

zgodnie z umową

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –egzamin

250 zł za semestr

zgodnie z umową

Powtarzanie przedmiotu/warunkowe zaliczenie przedmiotu –ćwiczenia i egzamin

400 zł za semestr

zgodnie z umową

Zaliczenie przedmiotu w trybie B.U.N.A

150 zł

zgodnie z umową

*Dla studentów, którym decyzja o przyjęciu na studia została wydania w dniu i po dniu 15 września br. płatność musi zostać dokonana w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o świadczenie usług edukacyjnych.

Za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.

MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA STUDIÓW WYŻSZYCH: