Szanowni Państwo,
Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia…

Szanowni Państwo,
Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w Powiślańskiej Szkole Wyższej opiera się na dotychczasowych dobrych praktykach i doświadczeniach Uczelni, poszanowaniu autonomii i specyfiki jej jednostek organizacyjnych, a także na przeświadczeniu o konieczności stałego monitorowania, analizowania, oceniania i doskonalenia rozwiązań oraz działań służących podnoszeniu jakości kształcenia.
W związku z powyższym ocena jakości kształcenia w PSW podlega bieżącej analizie i niewątpliwie przyczynia się do systematycznego doskonalenia procesu kształcenia na poszczególnych kierunkach.
Poniżej prezentujemy wyniki przeprowadzonej wśród studentów Pielęgniarstwa i Ratownictwa Medycznego ankietyzacji dotyczącej jakości studiowania oraz jakości prowadzonych zajęć, udostępnianej naszym studentom za pośrednictwem Wirtualnego Dziekanatu.

fb20.10.2020(1)

 

fb20.10.2020(2) 
fb20.10.2020(3)