wyniku konkursu wniosków KA 107 2018

Została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach mobilności studentów i pracowników PSW z krajami partnerskimi w konkursie roku 2018 (KA107-2018)

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ poinformowałą, że została zakończona ocena wniosków złożonych w ramach działania mobilność studentów i pracowników szkół wyższych z krajami partnerskimi w konkursie roku 2018 (KA107-2018).

wyniku konkursu wniosków KA 107 2018

“Z dumą ogłaszam wyniki konkursu Narodowej Agencji Programu Erasmus+ dla Powiślańskiej Szkoły Wyższej na wyjazdy studentów PSW na praktyki i studia oraz kadry w celach szkoleniowych i dydaktycznych na rok akademicki 2018/2019 do krajów spoza Unii Europejskiej. KAŻDY, podkreślę to KAŻDY chętny STUDENT będzie mógł wziąć udział w wyjazdach mobilnościowych do 17 SIEDEMNASTU różnych ciekawych, egzotycznych, a nawet ekscytujących krajów na świecie. A to nie koniec, gdyż na studentów czeka także ponad 30 wyjazdów na praktyki do krajów europejskich. Zapraszamy do POWIŚLAŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W KWIDZYNIE, powiem szczerze jednej z nielicznych Uczelni w Polsce z tak rozwiniętą współpracą zagraniczną, gdzie internacjonalizacja czyli UMIĘDZYNARODOWIENIE to nie puste słowa na papierze” – powiedziała Pani dr Katarzyna Strzała – Osuch Prorektor PSW oraz Koordynator Programu Erasmus+. 

Tak dobry wynik konkursu zawdzięczamy Pani Prorektor oraz pracownikom zajmującym się współpracą międzynarodową w Powiślańskiej Szkole Wyższej.