Szanowni Państwo,  

Jest nam niezmiernie miło przypomnieć i zaprosić Państwa na X Międzynarodową Konferencję Naukową “ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change”, która odbędzie się w dniach 21-23 września 2021 roku. Konferencja będzie miała miejsce w Kownie na Litwie, a miejscem obrad będzie Vytautas Magnus University Agriculture Academy (Lithuania) (https://zua.vdu.lt/en/). Obie formy uczestnictwa – osobista i online – są doceniane i wspierane przez organizatorów.  
Konferencja ta ma na celu zapewnienie interdyscyplinarnej dyskusji naukowej, prezentującej nowe idee dla procesów rozwoju obszarów wiejskich w kontekście biogospodarki, zmian klimatycznych, innowacji i postępu społecznego.
Główne tematy sesji równoległych:
Agroinnowacje i Technologie Żywnościowe;
Inżynieria Biosystemów i Integralność Środowiska (dedykowana 75-leciu Nauk Inżynierskich na Uniwersytecie);
Wielofunkcyjne podejście do zrównoważonego wykorzystania biozasobów;  
Badania społeczne na rzecz zrównoważonej biogospodarki i zmian klimatycznych.
Podczas konferencji odbędzie się Forum Biznesowo-Naukowe “Zielony ład: droga do poprawy dobrobytu społeczeństwa i biznesu”. Wstępna agenda: http://www.ruraldevelopment.lt/political-forum-programme/  
Słowa kluczowe: Innowacje, Integralność, Bio-zasoby, Dobrobyt.
Ważne daty i terminy:
Od 1 lutego do 15 sierpnia 2021 r. – rejestracja
Do 12 września 2021 – zgłaszanie artykułów
Do 12 września 2021 – uiszczenie opłaty za udział w konferencji
1 stycznia 2022 r. – publikacja materiałów konferencyjnych
Rejestracja on-line na stronie konferencji: http://ruraldevelopment.lt   
Zgłoszenie referatów on-line https://ejournals.vdu.lt/index.php/rd   
Referaty spełniające wymagania zostaną opublikowane w Proceedings of the 10th International Scientific Conference “Rural Development 2021”. Proceedings zostaną zreferowane w bazach Clarivate Analytics (Web of Science), EBSCO (Academic Search Complete).
Strona wydarzenia na FB: Rural Development 2021 | Facebook
Załącznik:
Outlook vakikrrj