Szanowni Państwo,

Ogłoszono konkurs Otwarte Drzwi na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym. Konkurs jest organizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich oraz doktorskich. Szczegóły: www.pfron.org.pl