Ruszyła XVII edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu, organizowana przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego.

Do udziału zapraszamy do udziału studentów i absolwentów uczelni wyższych mających siedzibę w Polsce, autorów prac: licencjackich, magisterskich, inżynierskich, MBA, podyplomowych, doktorskich i habilitacyjnych, które zostały obronione w terminie 01.09.2020–31.07.2022. Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody pieniężne o łącznej wartości 10 tys. zł (pula nagród może ulec zwiększeniu). Dodatkowo, w ramach konkursu zostaną przyznane Nagrody Różnorodności najlepszym pracom z zakresu Diversity & Inclusion, o łącznej puli 5 tys. zł.

Zakres tematyczny prac, które mogą zostać zgłoszone:

– etyka biznesu, w tym zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych,

– społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR),

– ład korporacyjny i raportowanie niefinansowe (ESG),

– innowacyjność społeczna w gospodarce,

– dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance,

– przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym,

– Diversity & Inclusion (pod patronatem Karty Różnorodności koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu).


Jak zgłosić pracę?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie: https://zpf.pl/projekty-edukacyjne/konkurs-verba-veritatis/. Do formularza należy załączyć: skan dokumentu potwierdzającego obronę pracy, egzemplarz zgłaszanej pracy oraz streszczenie pracy.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2021 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.zpf.pl.

Partnerzy i Patroni konkursu:

Partnerzy Główni: BEST S.A., Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.; Patronat Honorowy: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Rzecznik Praw Obywatelskich; Patronat Medialny: BankingMagazine.pl, LoanMagazine.pl, KarierawFinansach.pl, Odpowiedzialnybiznes.pl, RaportCSR.pl.

Kontakt: konkurs@zpf.pl.

Źródło: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

IN Verba