kurs ryjewo 11 2017 1

Kurs specjalistyczny Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi rozpoczął się 29 czerwca 2017 r. w Ryjewie. Kurs był organizowany w ramach projektu “Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020).  Kurs ukończyło 21 osób.

kurs ryjewo 11 2017 1

kurs ryjewo 11 2017 2

kurs ryjewo 11 2017 3