Obszary tematyczne Konferencji:

  • teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego realizowanego na wszystkich szczeblach funkcjonowania państwa, ze szczególnym uwzględnieniem województw, powiatów i gmin;
  • zarządzanie kryzysami migracyjnymi w aspekcie krajowych i międzynarodowych uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i logistycznych;
  • problemy zapewnienia bezpieczeństwa i przetrwania ludności w sytuacji prowadzenia działań wojennych;
  • krajowe i międzynarodowe wyzwania z zakresie organizacji systemu ochrony ludności;
  • interdyscyplinarny charakter działań ratowniczych, warunkujący skuteczne i efektywne wykorzystanie posiadanych sił i środków, będących w dyspozycji publicznych, prywatnych i pozarządowych podmiotów ratowniczych;
  • międzynarodowe implikacje współpracy i współdziałania w obliczu zagrożeń wojennych, hybrydowych, ekologicznych i społecznych;
  • wojskowe wsparcie władz i ludności w sytuacji zagrożeń militarnych i niemilitarnych;
  • medycyna i ratownictwo pola walki – wybrane aspekty praktyczne;
  • ratownictwo chemiczno-ekologiczne oraz drogowo-techniczne prowadzone w rejonie awarii technicznych i katastrof naturalnych;
  • praktyczny wymiar funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego.

Szczegółowe informacje o Konferencji są dostępne na stronie: https://ochronaludnosci.wat.edu.pl/konferencja/