Szanowni Państwo,

w imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na kolejną VIII Międzynarodową Konferencję Naukową z cyklu „Nauka i Biznes – Wspólne Wyzwania”.

W tym roku Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej, online na platformie MS Teams oraz stacjonarnie w Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, w czwartek 30 czerwca 2022 r.

W tym roku będą mieli Państwo możliwość publikacji w indeksowanych czasopismach (100, 70, 40 i 20 pkt.) oraz w monografiach Wydawnictwa Routledge (udział indywidualny 75 pkt.), Springer, a także wydawnictwach Uniwersytetu Szczecińskiego i Akadami Górniczo-Hutniczej (udział indywidualny 25 pkt.).

Celem konferencji, oprócz dyskusji, wymiany wiedzy i doświadczeń, jest stworzenie wspólnej platformy (B2B & S2B) łączącej naukę z biznesem, która pozwoli na integrację przedstawicieli środowisk nauki i biznesu. Oprócz prezentacji wyników badań naukowych prowadzone będą dyskusje w interdyscyplinarnym środowisku naukowców i praktyków zarządzania. Tradycyjne sesje panelowe zostaną wzbogacone o moderowane spotkania oraz networking z przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu, przedstawicielami izb gospodarczych i władz lokalnych.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji dostępne są na stronie: http://b2b.usz.edu.pl/