Polecamy do zapoznania się z projektem uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Polityki publicznej pt. „Zdrowa przyszłość. Ramy strategiczne
rozwoju systemu ochrony zdrowia na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 r.”

Link do uchwały RM: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12348352/12798644/12798645/dokument509766.pdf

Link do strategii: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12348352/12798644/12798645/dokument509774.pdf

Link do procesu legislacyjnego dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12348352/katalog/12798644#12798644

Żywię nadzieję, że informacja spotka się z Państwa uwagą.

dr Agnieszka Grygier

> Uchwała RM (Plik .pdf)

> Ramy strategiczne (Plik .pdf)