Komisja Europejska prowadzi ciągły nabór specjalistów z różnych dziedzin do oceny wniosków o finansowanie ze środków programu ramowego Horyzont Europa na lata 2021-2027. Osoby zainteresowane powinny założyć konto w bazie ekspertów Komisji Europejskiej na portalu Funding & tender opportunities (należy podać m.in. dziedziny naukowe, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, konieczna jest również znajomość j. angielskiego).

Bycie ekspertem KE stwarza szerokie możliwości nawiązania kontaktu z innymi specjalistami z danej dziedziny, zdobycia wiedzy na temat prawidłowego opracowywania wniosków oraz wymagań, jakie muszą one spełniać, aby uzyskać finansowanie. Doświadczenie eksperckie daje znaczną przewagę podczas ubiegania się o grant na własne projekty.

Link do portalu Funding & tender opportunities

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert

grafika 1 Funding&tenders.png

Więcej informacji na temat Horyzontu Europa znajdziesz na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

https://www.kpk.gov.pl/jak-uczestniczyc-w-he/dla-poczatkujacych

logotyp_KPK.jpg