pl en

Projekty rady

Potencjalne możliwości wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne (w kontekście obszarowym i merytorycznym – nauki ekonomiczno-społeczne / nauki o zdrowiu / nauki techniczne) 2019/2020
Read More

Rada Pracodawców

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018r. uczelnia wyższa zobowiązana jest współpracować z otoczeniem gospodarczym, którego przedstawiciele instytucji i firm z różnych sektorów życia publicznego tworzą Radę Pracodawców Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

Głównymi założeniami Rady Pracodawców PSW jest współudział w udoskonalaniu procesu i jakości kształcenia poprzez dostosowanie programów kształcenia do obecnych potrzeb rynku pracy, potrzeb pracodawców, instytucji ect.

Działania Rady Pracodawców PSW to współpraca w zakresie organizowania konferencji naukowo-szkoleniowych, panelów dyskusyjnych, wydarzeń popularno-naukowych dla szerokiego spektrum odbiorców, jak również wspólnej realizacji projektów z zakresu pożądanych zmian społeczno-gospodarczych w regionie.
Read More

Skip to content Click to listen highlighted text!