Kurs specjalistyczny - Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla Pielęgniarek i Położnych cz. I i cz. II
NABÓR TRWA! Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych cześć I i II – kurs...
Kurs kwalifikacyjny - w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla Pielęgniarek
NABÓR TRWA Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgiarstwa geriatrycznego – warunkiem zakwalifikowania...
Kurs specjalistyczny - Wykonanie badania spirometrycznego
 NABÓR ZAMKNIĘTY  (więcej…)
Kurs specjalistyczny - Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi
 NABÓR ZAMKNIĘTY  (więcej…)
Kurs kwalifikacyjny - Pielęgniarstwo psychiatryczne
NABÓR TRWA (więcej…)
Kurs specjalistyczny - Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
NABÓR TRWA! (więcej…)
Kurs specjalistyczny - Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
 NABÓR ZAMKNIĘTY  (więcej…)
Kurs kwalifikacyjny - Pielęgniarstwo onkologiczne
NABÓR TRWA (więcej…)
Kurs specjalistyczny - Wywiad i badanie fizykalne dla Pielęgniarek i Położnych
 NABÓR ZAMKNIĘTY  Wywiad i badanie fizykalne dla Pielęgniarek i Położnych – kurs...

Kursy w innych województwach