studenci zagraniczni

Polska najatrakcyjniejszym finansowo państwem dla studentów zagranicznych. Ranking „The Study.EU Country Ranking for International Students” wyłania najbardziej dostępne, atrakcyjne i przyjazne państwa europejskie dla studentów zagranicznych

Ranking „The Study.EU Country Ranking for International Students” wyłania najbardziej dostępne, atrakcyjne i przyjazne państwa europejskie dla studentów zagranicznych. W tegorocznym rankingu wzięto pod uwagę 30 państw. Polska znalazła się na 10. miejscu w Europie (m.in. przed Irlandią, Hiszpanią, Norwegią) i na 1. miejscu pod względem kosztów studiów.

studenci zagraniczni

 

 

Polska jest jedynym nowym państwem w tegorocznej pierwszej dziesiątce. Każdego roku polskie uczelnie konsekwentnie zwiększają liczbę programów studiów w języku angielskim. Nie dziwi więc fakt, że liczba zagranicznych studentów w Polsce wzrosła z 12 000 do ponad 65 000 w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

Ranking składa się z trzech kategorii o różnej wartości procentowej:

  1. – Edukacja (45 proc.) – pomiar jakości edukacji,
    – Koszt (30 proc.) – oszacowanie kosztów życia i studiów,
    – Życie i Kariera (25 proc.) – ocena jakości życia i szanse na znalezienie pracy i pozostanie w kraju po ukończeniu studiów.

Opis kategorii:

  • Edukacja: Top 10

Jakość edukacji jest kluczowym czynnikiem w przedstawionym rankingu, stanowi 45 proc. całkowitego wyniku. Aby ocenić jakość szkolnictwa wyższego w każdym z 30 krajów, badacze przyjrzeli się ich wynikom w rankingu Top 800 spośród trzech uznanych globalnych rankingów uniwersyteckich (QS, THE i ARWU). Tutaj Wielka Brytania wyprzedza wszystkie inne kraje. Kolejne pozycje zajmują Niemcy, Holandia, Francja, Rosja, Szwajcaria, Irlandia, Szwecja, Włochy i Hiszpania.

  • Koszt: Top 10

Pierwsza dziesiątka wygląda następująco: Polska, Serbia, Węgry, Rumunia, Turcja, Grecja, Portugalia, Niemcy, Litwa, Łotwa. Dostępność studiów jest głównym problemem większości studentów, a tylko nieliczni mają pełne stypendia. W związku z tym koszt jest bardzo ważnym czynnikiem w przedstawionym rankingu, co stanowi 30% całkowitego wyniku. Uwzględniono połączone koszty utrzymania, w tym koszty mieszkania oraz średnie czesne. Przyglądając się 10 najbardziej dostępnym krajom, roczny koszt waha się od około 7 000 EURO w Polsce do około 10 000 EURO na Łotwie.

Niewiele zmieniło się w krajach najbardziej dostępnych w porównaniu do ubiegłego roku. Poza Polską, Niemcy są jedynym krajem w pierwszej dziesiątce, który zdobył w tej kategorii wysokie oceny – dzięki systemowi uniwersyteckiemu, który praktycznie nie wymaga czesnego i oferuje umiarkowane koszty utrzymania. Ostatnią pozycję w tej sekcji zajmuje Wielka Brytania: średnio studenci powinni spodziewać się kosztów w wysokości około 23 000 EURO rocznie.

  • Życie i Kariera: Top 10

Studia za granicą to nie tylko nauka, ale również bogactwo doświadczeń życiowych. Większość studentów wyjeżdżających za granicę planuje powrót do ojczyzny po ukończeniu studiów. Inni wybierają miejsce studiów z nadzieją na pozostanie i pracę w tym kraju po ukończeniu studiów.

Wynik dla tej kategorii rankingu stanowi 25% całości. W tym wymiarze została oceniona jakość życia. W 2018 roku w rankingu została również uwzględniona ocena bezpieczeństwa osobistego. Studenci, zwłaszcza spoza Europy, są coraz bardziej zaniepokojeni sytuacją bezpieczeństwa w swoich krajach. Na podstawie danych z Social Progress Index, to kryterium obejmuje na przykład wskaźnik zabójstw w kraju, inne brutalne zbrodnie i przypadki terroru politycznego. Studenci przyjeżdżający do Europy nie powinni się martwić: prawie wszystkie kraje są bardzo bezpieczne w porównaniu z innymi częściami świata. W tej kategorii po Wielkiej Brytanii znalazły się Irlandia, Islandia, Norwegia, Holandia, Szwecja, Szwajcaria, Dania, Niemcy, Austria.

Pełny ranking dostępny jest na stronie www.study.eu/ranking-2018. 

Źródło: http://www.nauka.gov.pl