Opiekun: mgr Piotr Janiewicz

Cele Koła:

  • Pogłębienie wiedzy medycznej
  • Realizacja projektów badawczych
  • Rozwijanie umiejętności tworzenia własnego warsztatu badawczego
  • Wykorzystanie IT w medycynie
  • Współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym

Formy pracy:

  • Warsztaty
  • Sesje naukowe
  • Wyjazdy naukowe
  • Konferencje
  • Spotkania z zaproszonymi gośćmi