Otwarcie CSM

Galeria Nagrania Otwarcie CSM Przecięcie wstęgi i pokaz sali nr 1 Symulator SimJunior Pokaz symulacji medycznej Pokaz symulacji ratownictwa medycznego