Sesja poprawkowa

Aktualizacja: 03.02.20232023-02-10 15:00

WDW Turystyka zdrowotna PO 2 GDA Sala nr 4 Organica Trade Egzamin PoprawkowySesja podstawowa

Aktualizacja: 02.02.20232023-01-0811:00Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne PPA/PPB/PPCONLINEplatforma teams 
2022-12-1616:00Pediatria i pielęgniarstwo pediatrycznne Pod 21,22 ONLINEplatforma teams 
2022-12-1618:15Pediatria i pielęgniarstwo pediatrycznne PPA/PPB/PPCONLINEplatforma teams 
2023-01-2020:00Geriatria i pelęgniarstwo geriatryczne PPA GDA, PPC GDA,
PPB2 GDA,
 POd2 (cały
drugi rok) GDA
ONLINEplatforma teams 
2023-02-0413:15WDW Turystyka zdrowotnaPOd2
(cały drugi rok) GDA
Sala nr 4 Organica Trade Egzamin 1 termin 
 2023-01-2120:40Poradnictwo w pielęgniatrstwie PO II MGR, PO I MGR online  platforma teams 
 2023-01-2714:00Poradnictwo w pielęgniatrstwie PO II MGR, PO I MGR Sala nr 3 Organica TradeEgzamin 1 termin 
2023-01-2908:00Anatomia POd11A GDA,
POd11B GDA, POd11C
GDA, POd11D GDA,
POd12A GDA, POd12B
GDA, POd12C GDA,
POd12D GDA

ONLINEplatforma teams 
2023-01-3118:00Anatomia POd11A GDA,
POd11B GDA, POd11C
GDA, POd11D GDA,
POd12A GDA, POd12B
GDA, POd12C GDA,
POd12D GDA

Sala nr 3 Organica Trade Egzamin 1 termin 
2023-02-1108:00Anatomia POd11A GDA,
POd11B GDA, POd11C
GDA, POd11D GDA,
POd12A GDA, POd12B
GDA, POd12C GDA,
POd12D GDA

Sala nr 4 Organica Trade Egzamin Poprawkowy 
 2023-01-1320:30Chir. naczyn. op. piel. nad chorym ze sch
nacz. Wykład 
PO mgr 11A GDA,
PO mgr 11B GDA, PO mgr
11C GDA, PO mgr 11D
GDA, PO mgr 12A GDA,
PO mgr 12B GDA, PO mgr
12C GDA, PO mgr 12D
GDA, PO mgr 13A GDA,
PO mgr 13B GDA, PO mgr
13C GDA, PO mgr 13D
GDA
ONLINEplatforma teams 
   02.02.2023r. 15:00Choroby zakaźne i tropikalne  RM III sala nr 3 Organica Trade 
 2023-01-3015:30Język Angielski PO I PO MGR I Sala nr 2 Organica Trade Egzamin 1 termin 
 2023-02-0615:30Język Angielski PO I PO MGR I Sala nr 2 Organica Trade Egzamin Poprawkowy 
 2023-01-3015:30Język Angielski PO I PO MGR I Sala nr 2 Organica Trade Egzamin 1 termin 
 2023-02-0615:30Język Angielski PO I PO MGR I Sala nr 2 Organica Trade Egzamin Poprawkowy 

2023-02-03 17:30 Psychologia zdrowia PO MGR I Sala nr 4 Organica Trade Egzamin 1 termin
2023-02-10 11:00 Psychologia zdrowia PO MGR I Sala nr 4 Organica Trade Egzamin Poprawkowy

2023-02-03 15:00 Podstawy pielęgniarstwa “PO I GDA,” sala nr 3 Organica Trade Egzamin 1 termin

2023-02-04 09:00 Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych “PO mgr I GDA,” Sala nr 2 Organica Trade Egzamin 1 termin
2023-02-05 10:00 informacja naukowa “PO mgr I GDA” Sala nr 2 Organica Trade Egzamin 1 termin

2023-02-0318:15Język Angielski PO mgr 12A GDA, PO mgr
11A GDA, PO mgr 11B
GDA, PO mgr 11C GDA,
PO mgr 11D GDA, PO mgr
12B GDA, PO mgr 12C
GDA, PO mgr 12D GDA,
PO mgr 13A GDA, PO mgr
13B GDA, PO mgr 13C
GDA, PO mgr 13D GDA
Sala nr 3 Organica Trade Egzamin 1 termin