Aktualizacja: 02.02.2023


Sesja podstawowa

Aktualizacja: 12.02.2024Data Godzina Przedmiot Kier./Rok Sala Egzamin
06.12.2023 20.00 Poradnictwo w pielęgniarstwie PO mgr 11A,11B,11C,11C,11D 12 A,12B,12C,12D /13A,13B, 13C,13D Ms Teams 0
01.02.2024 18.00 Poradnictwo w pielęgniarstwie PO mgr 11A,11B,11C,11C,11D 12 A,12B,12C,12D /13A,13B, 13C,13D Ms Teams I
Data Godzina Przedmiot Kier./Rok Sala Egzamin
06.02.2024 9.00 Badania Fizykalne POd2 /PPA, PPB, PPC Ms Teams I
Data Godzina Przedmiot Kier./Rok Sala Egzamin
03.12.2023 10:30 Anatomia 0
Data Godzina Przedmiot Kier./Rok Sala Egzamin
19.01.2024 15:45 Pediatria PO 21 I
28.01.2024 13:15 Pediatria PP I
Data Godzina Przedmiot Kier./Rok Sala Egzamin
19.01.2024 15:00 Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne POd3 Ms Teams I
02.02.2024 17:30 Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne PP A ,C Ms Teams I
13.01.2024 13:15 Podstawy pielęgniarstwa POd 13B PSW 4p I
13.01.2024 08:00-12:45 Podstawy pielęgniarstwa POd 13A PSW 4p I
26.01.2024 15:45-20:30 Podstawy pielęgniarstwa POd 13A PSW 4p I
21.01.2024 15:45-18:00 Podstawy naukowe w pielęgniarstwie PO d23 PSW 23 bp I
Data Godzina Przedmiot Kier./Rok Sala Egzamin
19.01.2024 17:30 Opieka pielęgniarska nad osobą starszą PO mgr II Ms Teams 0
10.01.2024 20:00 Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne Pod 2 Ms Teams 0
11.01.2024 20:00 Geriatria i Pielęgniarstwo Geriatryczne PPA, PPB 2, PPC Ms Teams 0
12.02.2024 17:00 Geriatria i piel. Geriatryczne Pod2(cały rok), PP Ms Teams 1 termin
12.02.2024 20:00 Opieka pielęgniarska nad osobą starszą Pomgr II (cały rok) Ms Teams 1 termin
DataGodzinaPrzedmiotKier./RokSalaEgzamin
20.01.2024podczas zajęć
8:00-12:45
Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistycznePOd2(cały rok), POd3(cały rok)Ms Teams0
20.01.2024podczas zajęć
13:15-15:30
OETw CP: niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętniczePO mgr II (cały rok)Ms Teams0
Data Godzina Przedmiot Grupy Sala Termin
05.02.2024r. 13:00 Podstawy pielęgniarstwa (w) POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA sala nr 2 1 termin
05.02.2024r. 13:30 Podstawy pielęgniarstwa (w) POd11D GDA; POd12A GDA, POd12B GDA sala nr 2 1 termin
05.02.2024r. 14:00 Podstawy pielęgniarstwa (w) POd12C GDA, POd12D GDA, POd13A GDA sala nr 2 1 termin
05.02.2024r. 14:30 Podstawy pielęgniarstwa (w) POd13B GDA, POd13C GDA, POd13D GDA sala nr 2 1 termin
17.02.2024 11:30 Podstawy pielęgniarstwa (w) POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA sala nr 2 II termin
Data Godzina Przedmiot Grupa Sala
21.01.2024r. 20:35-20:55 Chirurgia naczyniowa i opieka pielęgniarska nad chorym ze schorzeniami naczyń PO mgr I (cały rok) Ms Teams
Data Godzina Przedmiot Grupa Sala Termin
6.02.2024r. 11:00 Język angielski POmgr (I i II rok) sala nr 4 org trade Termin I
6.02.2024r. 12:00 Język angielski POd (I, II i III rok) sala nr 4 org trade Termin I
Data Godzina Przedmiot Grupa Sala Termin
4.02.2024r. 08:00 Podstawy pielęgniarstwa (ćw) Pod 11C i D sala umiej. piel. 1B coper. Termin I
Data Godzina Przedmiot Grupa Sala Termin
4.02.2024r. 08:00 Podstawy pielęgniarstwa (ćw) Pod 11A i B sala umiej. piel. 1A coper. Termin I
Data Godzina Przedmiot Grupa Sala Termin
09.02.2024 13:15-13:30 Język angielski POd11C GDA, POd11A GDA, POd11B GDA, POd11D GDA, POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA, POd13A GDA, POd13B GDA, POd13C GDA, POd13D GDA sala nr 2 1 termin
09.02.2024 13:30-13:45 Język angielski POd21A1 GDA, POd21A2 GDA, POd21B1 GDA, POd21B2 GDA, POd21C1 GDA, POd21C2 GDA, POd21D1 GDA, POd21D2 GDA, POd22A1 GDA, POd22A2 GDA, POd22B1 GDA, POd22B2 GDA, POd22C1 GDA, POd22C2 GDA, POd22D1 GDA sala nr 2 1 termin
09.02.2024 13:45-14:15 Język angielski PO mgr 12C GDA, PO mgr 11A GDA, PO mgr 11B GDA, PO mgr 11C GDA, PO mgr 11D GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12B GDA, PO mgr 12D GDA, PO mgr 13A GDA, PO mgr 13B GDA, PO mgr 13C GDA, PO mgr 13D GDA sala nr 2 1 termin
09.02.2024 14:15-14:45 Język angielski PO mgr 22 A GDA, PO mgr 21 A GDA, PO mgr 21 B GDA, PO mgr 21 C GDA, PO mgr 21 D GDA, PO mgr 22 B GDA, PO mgr 22 C GDA, PO mgr 22 D GDA, PO mgr 23 A GDA, PO mgr 23 B GDA, PO mgr 23 C GDA, PO mgr 23 D GDA sala nr 2 1 termin
Data Godzina Przedmiot Grupa Platforma Termin
06.02.2024 19:00 Pedagogika (w) POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA, POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA, POd13A GDA, POd13B GDA, POd13C GDA, POd13D GDA Ms Teams 1 termin
06.02.2024 20:00 Pedagogika (w) PPA GDA, PPC GDA Ms Teams 1 termin
06.02.2024 18:00 Dydaktyka medyczna (w) POmgr 11B GDA, PO mgr 11C GDA, PO mgr 11D GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12B GDA, PO mgr 12C GDA, PO mgr 12D GDA, PO mgr 13A GDA, PO mgr 13B GDA, PO mgr 13D GDA, PO mgr 13C GDA Ms Teams 1 termin
Data Godzina Przedmiot Grupy Platforma Termin
02.02.2024 18:30 OETwCP: niewydolność oddechowa, tlenoterapia i wentylacja (w) PO mgr 21 A GDA, PO mgr 21 B GDA, PO mgr 21 C GDA, PO mgr 21 D GDA, PO mgr 22 A GDA, PO mgr 22 B GDA, PO mgr 22 C GDA, PO mgr 22 D GDA, PO mgr 23 A GDA, PO mgr 23 B GDA, PO mgr 23 C GDA, PO mgr 23 D GDA Ms Teams Termin “0”
09.02.2024 18:00-18:30 OETwCP: niewydolność oddechowa, tlenoterapia i wentylacja (w) PO mgr 21 A GDA, PO mgr 21 B GDA, PO mgr 21 C GDA, PO mgr 21 D GDA, PO mgr 22 A GDA, PO mgr 22 B GDA, PO mgr 22 C GDA, PO mgr 22 D GDA, PO mgr 23 A GDA, PO mgr 23 B GDA, PO mgr 23 C GDA, PO mgr 23 D GDA Ms Teams Termin I
Data Godzina Przedmiot Grupa Miejsce
09.02.2024 17:00 Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych PO mgr 11A GDA, PO mgr 11B GDA, PO mgr 11C GDA, PO mgr 11D GDA, PO mgr 13A GDA, PO mgr 13B GDA, PO mgr 13C GDA, PO mgr 13D GDA, PO mgr 12B GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12C GDA, PO mgr 12D GDA Ms Teams
09.02.2024 18:00 Ordynowanie leków i wystawianie recept PO mgr 22 A GDA, PO mgr 21 A GDA, PO mgr 21 B GDA, PO mgr 21 C GDA, PO mgr 21 D GDA, PO mgr 22 B GDA, PO mgr 22 C GDA, PO mgr 22 D GDA, PO mgr 23 A GDA, PO mgr 23 B GDA, PO mgr 23 C GDA, PO mgr 23 D GDA Ms Teams
Data Godzina Przedmiot Grupa Miejsce
09.02.2024 18:00 Psychiatria / piel. psychiatryczne (w) POd32B2 GDA, POd31A1 GDA, POd31A2 GDA, POd31B1 GDA, POd31B2 GDA, POd31C1 GDA, POd31C2 GDA, POd31D1 GDA, POd31D2 GDA, POd32A1 GDA, POd32A2 GDA, POd32B1 GDA, POd32C1 GDA, POd32C2 GDA, POd32D1 GDA, POd32D2 GDA sala nr 4 org trade
Data Godzina Przedmiot Grupa Miejsce
05.02.2024 16:00 Microbiology and parasitology NUR12C GDA, NUR11A GDA, NUR11B GDA, NUR11C GDA, NUR12A GDA, NUR12B GDA, NUR11A TOR, NUR11B TOR, NUR11C TOR, NUR12A TOR, NUR12B TOR, NUR12C TOR Ms Teams
Data Godzina Przedmiot Grupa Miejsce
08.02.2024 10:00 Prawo medyczne POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA, POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA, POd13A GDA, POd13B GDA, POd13C GDA, POd13D GDA sala nr 4 org trade GDA
DataGodzinaPrzedmiotGrupaMiejsce
06.02.202420:00 – 20:40Genetics (lec)NUR12C GDA, NUR11A
GDA, NUR11B GDA,
NUR11C GDA, NUR12A
GDA, NUR12B GDA,
NUR11A TOR, NUR11B
TOR, NUR11C TOR,
NUR12A TOR, NUR12B
TOR, NUR12C TOR
Ms Teams
DataGodzinaPrzedmiotGrupaMiejsce
06.02.202419:00Pediatrics and pediatric nursing (exe)NUR21A1, NUR21A2, NUR21B1, NUR21B2. NUR21C1, NUR21C2, NUR21D1, NUR21D2, NUR 22E1, NUR22E2. NUR22F1. NUR22F2Ms Teams
Data Godzina Typ zajęć Grupy Sala Termin
09.02.2024 13:15-13:30 Język angielski POd11B GDA, POd11A GDA, POd11C GDA, POd11D GDA, POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA, POd13A GDA, POd13B GDA, POd13C GDA, POd13D GDA sala nr 2 1 termin
09.02.2024 13:45-14:15 Język angielski PO mgr 12C GDA, PO mgr 11A GDA, PO mgr 11B GDA, PO mgr 11C GDA, PO mgr 11D GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12B GDA, PO mgr 12D GDA, PO mgr 13A GDA, PO mgr 13B GDA, PO mgr 13C GDA, PO mgr 13D GDA sala nr 2 1 termin
09.02.2024 13:30-13:45 Język angielski POd21A1 GDA, POd21A2 GDA, POd21B1 GDA, POd21B2 GDA, POd21C1 GDA, POd21C2 GDA, POd21D1 GDA, POd21D2 GDA, POd22A1 GDA, POd22A2 GDA, POd22B1 GDA, POd22B2 GDA, POd22C1 GDA, POd22C2 GDA, POd22D1 GDA, POd22D2 GDA sala nr 2 1 termin
09.02.2024 14:15-14:45 Język angielski PO mgr 22 A GDA, PO mgr 21 A GDA, PO mgr 21 B GDA, PO mgr 21 C GDA, PO mgr 21 D GDA, PO mgr 22 B GDA, PO mgr 22 C GDA, PO mgr 22 D GDA, PO mgr 23 A GDA, PO mgr 23 B GDA, PO mgr 23 C GDA, PO mgr 23 D GDA sala nr 2 1 termin
Data Godzina Przedmiot Grupy Platforma Termin
10.02.2024 13:30 Anatomia (w) POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA, POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA, POd13A GDA, POd13B GDA, POd13C GDA, POd13D GDA Ms Teams 1 termin
10.02.2024 19:00 Anatomia (w) PPA GDA, PPC GDA, PPB GDA Ms Teams 1 termin


Sesja poprawkowa

Aktualizacja: 15.02.2024Data Godzina Przedmiot Grupy Sala Typ
12.02.2024 18.00 Poradnictwo w pielęgniarstwie PO mgr 11A,11B,11C,11C,11D 12 A,12B,12C,12D /13A,13B, 13C,13D MS Teams II
DataGodzinaPrzedmiotGrupySalaTyp
13.02.20249.00Badania FizykalnePOd2 /PPA, PPB,PPCMS TeamsII
DataGodzinaPrzedmiotGrupySalaTyp
12.02.202416:00OETwCPPO mgr 21A,B,C,D,22A,B,C,D,23A,B,C,DMS TeamsII
Data Godzina Przedmiot Grupy Sala
15.02.2024 11:00 Podstawy Pielęgniarstwa POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA; POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA, POd13A GDA, POd13B GDA, POd13C GDA, POd13D GDA sala nr 2
Data Godzina Przedmiot Grupa Sala Termin
17.02.2024r. 11:00 Język angielski POmgr (I i II rok) sala nr 4 org trade II
17.02.2024r. 12:00 Język angielski POd (I, II i III rok) sala nr 4 org trade II
Data Godzina Przedmiot Grupa Sala Termin
16.02.2024r. 15:45 Podstawy pielęgniarstwa (ćw) Pod 11C i D sala umiej. piel. 1B coper. Termin II
Data Godzina Przedmiot Grupa Sala Termin
16.02.2024r. 15:45 Podstawy pielęgniarstwa (ćw) Pod 11A i B sala umiej. piel. 1A coper. Termin II
Data Godzina Przedmiot Grupy Platforma Termin
17.02.2024 18:00-19:00 OETwCP: niewydolność oddechowa, tlenoterapia i wentylacja (w) PO mgr 21 A GDA, PO mgr 21 B GDA, PO mgr 21 C GDA, PO mgr 21 D GDA, PO mgr 22 A GDA, PO mgr 22 B GDA, PO mgr 22 C GDA, PO mgr 22 D GDA, PO mgr 23 A GDA, PO mgr 23 B GDA, PO mgr 23 C GDA, PO mgr 23 D GDA MS Teams Termin II
Data Godzina Temat Grupa Platforma Termin Prowadzący
16.02.2024 20:00 Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych PO mgr 11A GDA, PO mgr 11B GDA, PO mgr 11C GDA, PO mgr 11D GDA, PO mgr 13A GDA, PO mgr 13B GDA, PO mgr 13C GDA, PO mgr 13D GDA, PO mgr 12B GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12C GDA, PO mgr 12D GDA MS Teams II dr Dominika Krenczkowska
Ordynowanie leków i wypisywanie recept PO mgr 22 A GDA, PO mgr 21 A GDA, PO mgr 21 B GDA, PO mgr 21 C GDA, PO mgr 21 D GDA, PO mgr 22 B GDA, PO mgr 22 C GDA, PO mgr 22 D GDA, PO mgr 23 A GDA, PO mgr 23 B GDA, PO mgr 23 C GDA, PO mgr 23 D GDA MS Teams
Data Godzina Przedmiot Grupa Platforma Termin
16.02.2024 10:15-10:30 Język angielski POd11C GDA, POd11A GDA, POd11B GDA, POd11D GDA, POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA, POd13A GDA, POd13B GDA, POd13C GDA, POd13D GDA sala nr 2 org trade II
16.02.2024 10:30-10:45 Język angielski POd21A1 GDA, POd21A2 GDA, POd21B1 GDA, POd21B2 GDA, POd21C1 GDA, POd21C2 GDA, POd21D1 GDA, POd21D2 GDA, POd22A1 GDA, POd22A2 GDA, POd22B1 GDA, POd22B2 GDA, POd22C1 GDA, POd22C2 GDA, POd22D1 GDA, POd22D2 GDA sala nr 2 org trade II
16.02.2024 10:45-11:15 Język angielski PO mgr 12C GDA, PO mgr 11A GDA, PO mgr 11B GDA, PO mgr 11C GDA, PO mgr 11D GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12B GDA, PO mgr 12D GDA, PO mgr 13A GDA, PO mgr 13B GDA, PO mgr 13C GDA, PO mgr 13D GDA sala nr 2 org trade II
16.02.2024 11:15-11:45 Język angielski PO mgr 22 A GDA, PO mgr 21 A GDA, PO mgr 21 B GDA, PO mgr 21 C GDA, PO mgr 21 D GDA, PO mgr 22 B GDA, PO mgr 22 C GDA, PO mgr 22 D GDA, PO mgr 23 A GDA, PO mgr 23 B GDA, PO mgr 23 C GDA, PO mgr 23 D GDA sala nr 2 org trade II