Sesja poprawkowa

Aktualizacja: 06.09.2023Data Godzina Przedmiot Grupy Sala Typ
08.09.2023 13:00 Podstawy Pielęgniarstwa POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA sala nr 4 Egzamin Poprawkowy
08.09.2023 13:30 Leczenie Ran PO mgr 11A GDA, PO mgr 11B GDA, PO mgr 11C GDA, PO mgr 11D GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12B GDA, PO mgr 12C GDA, PO mgr 12D GDA, PO mgr 13A GDA, PO mgr 13B GDA, PO mgr 13C GDA sala nr 4 Egzamin Poprawkowy
02.09.2023 8:30-9:00 Język Angielski, Foreign language (exe) POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA, POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA, PO mgr 11B GDA, PO mgr 11A GDA, PO mgr 11C GDA, PO mgr 11D GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12B GDA, PO mgr 12C GDA, PO mgr 12D GDA, PO mgr 13A GDA, PO mgr 13B GDA, PO mgr 13C GDA, PO mgr 13D GDA, NURSING sala nr 2 Egzamin Poprawkowy
Data Godzina Przedmiot Grupy Sala Typ
04.09.2023 18:00 Psychologia POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA, POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA sala nr 4 Egzamin Poprawkowy
04.09.2023 18:00 Psychologia NURSING sala nr 4 Egzamin Poprawkowy
Data Godzina Przedmiot Grupy Platforma Typ
08.09.2023 18:00 Endoskopia 21 A GDA, PO mgr 21 B GDA, PO mgr 21 C GDA, PO mgr 21 D GDA, PO mgr 22 A GDA, PO mgr 22 C GDA, PO mgr 22 D GDA MS-Teams Egzamin Poprawkowy
08.09.2023 19:00 Organizacja Pracy Pielęgniarskiej POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA, POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA MS-Teams
Egzamin Poprawkowy
Data Godzina Przedmiot Grupy Sala Typ
02.09.2023 16:00 Język Angielski WNoZ sala nr 4 Egzamin Poprawkowy
Data Godzina Przedmiot Grupy Sala Typ
04.09.2023 18:00 Radiologia POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA, POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA ONLINE platforma
04.09.2023 18:00 Radiologia NURSING ONLINE platforma teams
DataGodzinaPrzedmiotGrupySalaTyp
08.09.202312:00OETwCP: choroba nowotworowa,
leczen.żywieniowe
PO mgr 11A GDA,
PO mgr 11B GDA, PO mgr
11C GDA, PO mgr 11D
GDA, PO mgr 12A GDA,
PO mgr 12B GDA, PO mgr
12C GDA, PO mgr 12D

GDA, PO mgr 13A GDA,
PO mgr 13B GDA, PO mgr
13C GDA, PO mgr 13D
GDA

sala nr 4 Egzamin Poprawkowy 
Data Godzina Przedmiot Grupy Sala Typ
04.09.2023 17:00 Prawo w praktyce pielęgniarskiej PO ONLINE platforma teams
04.09.2023 17:20 Prawo w praktyce pielęgniarskiej PO ONLINE platforma teams
Data Godzina Przedmiot Grupy Sala Typ
08.09.2023 12:00 OETwCP: choroba nowotworowa, leczen.żywieniowe PO mgr 11A GDA, PO mgr 11B GDA, PO mgr 11C GDA, PO mgr 11D GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12B GDA, PO mgr 12C GDA, PO mgr 12D GDA, PO mgr 13A GDA, PO mgr 13B GDA, PO mgr 13C GDA, PO mgr 13D GDA sala nr 4 Egzamin Poprawkowy
Data Godzina Przedmiot Grupy Sala Typ
04.09.2023 16:00 OETwCP: zaburzen.układu nerwowego (w) PO mgr 11A GDA, PO mgr 11B GDA, PO mgr 11C GDA, PO mgr 11D GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12B GDA, PO mgr 12C GDA, PO mgr 12D GDA, PO mgr 13A GDA, PO mgr 13B GDA, PO mgr 13C GDA, PO mgr 13D GDA, ONLINE platforma teams
Data Godzina Przedmiot Grupy Sala Typ
01.09.2023 13:00 Promocja zdrowia (ćw) POd21D1 GDA, POd21A1 GDA, POd21A2 GDA, POd21B1 GDA, POd21B2 GDA, POd21C1 GDA, POd21C2 GDA, POd21D2 GDA, POd22A1 GDA, POd22A2 GDA, POd22B1 GDA, POd22B2 GDA, POd22C1 GDA, POd22C2 GDA, POd22D1 GDA, POd22D2 GDA sala nr 2 Egzamin Poprawkowy
01.09.2023 13:00 OETwCP: cukrzyca (ćw) PO mgr 13A GDA, PO mgr 13B GDA, PO mgr 13C GDA, PO mgr 13D GDA, PO mgr 12B GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12C GDA, PO mgr 12D GDA sala nr 2 Egzamin Poprawkowy
Data Godzina Przedmiot Grupy Sala Typ
08.09.2023 09:00 OETwCP: zaburzen.układu nerwowego PO mgr 12B GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12C GDA, PO mgr 12D GDA, PO mgr 13A GDA, PO mgr 13B GDA, PO mgr 13C GDA, PO mgr 13D GDA, PO mgr 11D GDA, PO mgr 11A GDA, PO mgr 11B GDA, PO mgr 11C GDA sala nr 4 Egzamin Poprawkowy
08.09.2023 09:00 Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej (ćw) POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA, POd12A GDA , POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA sala nr 4 Egzamin Poprawkowy
Data Godzina Przedmiot Grupy Sala Typ
01.09.2023 12:00 Fizjologia POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA, POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA sala nr 4 Egzamin Poprawkowy
Data Godzina Przedmiot Grupy Sala Typ
01.09.2023 18:30 Fizjologia (ćw) POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA , POd11C GDA, POd11A GDA, POd11B GDA, POd11D GDA sala nr 4 Egzamin Poprawkowy
01.09.2023 18:30 OETwCP: rany przewl. i przetoki (ćw) PO mgr 11D GDA, PO mgr 11A GDA, PO mgr 11B GDA, PO mgr 11C GDA, PO mgr 12D GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12B GDA, PO mgr 12C GDA, PO mgr 13B GDA, PO mgr 13A GDA, PO mgr 13C GDA, PO mgr 13D GDA sala nr 4 Egzamin Poprawkowy
Data Godzina Przedmiot Grupy Sala Typ
09.09.2023 18: 00 Psychologia (w) POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA , POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA ONLINE Egzamin Poprawkowy
Data Godzina Przedmiot Grupy Sala Typ
07 . 09.2023 10:00 OETwCP: zaburzenia zdrowia psychicznego (ćw) PO mgr 12D GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12B GDA, PO mgr 12C GDA, PO mgr 13D GDA, PO mgr 13A GDA, PO mgr 13B GDA, PO mgr 13C GDA, PO mgr 11D GDA, PO mgr 11A GDA, PO mgr 11B GDA, PO mgr 11C GDA sala nr 4 Egzamin Poprawkowy
Data Godzina Przedmiot Grupy Sala Typ
07.09.2023 09 :30 Couching w pielęgniarstwie (ćw) PO mgr 11D GDA, PO mgr 11A GDA, PO mgr 11B GDA, PO mgr 11C GDA, PO mgr 12D GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12B GDA, PO mgr 12C GDA, PO mgr 13B GDA, PO mgr 13A GDA, PO mgr 13C GDA, PO mgr 13D GDA sala nr 4 Egzamin Poprawkowy
Data Godzina Przedmiot Grupy Sala Typ
04.09.2023 10:00 Pathology ( exe ) NURSING sala nr 4 Egzamin Poprawkowy


Sesja podstawowa

Aktualizacja: 30.06.202314.05.2023 termin 0 16:00 Endoskopia 21 A GDA, PO mgr 21 B GDA, PO mgr 21 C GDA, PO mgr 21 D GDA, PO mgr 22 A GDA, PO mgr 22 C GDA, PO mgr 22 D GDA MS Teams

30.06.2023 termin 1 19:00 Organizacja pracy pielęgniarskiej POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA, POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA sala nr 3

30.06.2023 termin 1 18:00 Endoskopia 21 A GDA, PO mgr 21 B GDA, PO mgr 21 C GDA, PO mgr 21 D GDA, PO mgr 22 A GDA, PO mgr 22 C GDA, PO mgr 22 D GDA sala nr 3

25.06.2023 termin 1 16:00 Organizacja pracy pielęgniarskiej POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA, POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA sala nr 4

30.05.2023 Termin 0 19:00-20:00 Organizacja pracy pielęgniarskiej PP GDA MS Teams

30.05.2023 Termin 0 18:00-19:00 Endoskopia 21 A GDA, PO mgr 21 B GDA, PO mgr 21 C GDA, PO mgr 21 D GDA, PO mgr 22 A GDA, PO mgr 22 C GDA, PO mgr 22 D GDA MS Teams

01.06.2023 Termin 0 19:00 Anestezjologia i pielegn. w zagrożeniu życia PP ONLINE

26.06.2023 Termin 0 20:00 Prawo w praktyce pielęgniarskiej PO MGR 11, 12,13 GDA ONLINE

23.06.2023 Termin 1 15:00 OETwCP: zaburzen.układu nerwowego (w) PO MGR 11, 12,13 GDA ONLINE

26.06.2023 Termin 1 10:30 Pharmacology NUR11A GDA, NUR11B GDA, NUR11C GDA, NUR11D GDA, NUR12E GDA, NUR12F GDA sala nr 3

03.06.2023 Termin 1 18:00 Język Angielski PO mgr 21 B GDA, PO mgr 21 A GDA, PO mgr 21 C GDA, PO mgr 21 D GDA, PO mgr 22 A GDA, PO mgr 22 B GDA, PO mgr 22 sala nr 2

29.06.2023 Termin 1 15:00 Język Angielski (POd21B1 GDA, POd21A1 GDA, POd21A2 GDA, POd21B2 GDA, POd21C1 GDA, POd21C2 GDA, POd21D1 GDA, POd21D2 GDA, POd22A1 GDA, POd22A2 GDA, POd22B1 GDA, POd22B2 GDA, POd22C1 GDA, POd22C2 GDA, POd22D1 GDA, POd22D2 GDA) sala nr 4

29.06.2023 Termin 1 16:00 Język Angielski (POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA, POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA) sala nr 4

29.06.2023 Termin 1 17:00 Język Angielski (PO mgr 13B GDA, PO mgr 11A GDA, PO mgr 11B GDA, PO mgr 11C GDA, PO mgr 11D GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12B GDA, PO mgr 12C GDA, PO mgr 12D GDA, PO mgr 13A GDA, PO mgr 13C GDA, PO mgr 13D GDA) sala nr 4

28.06.2023 Termin 1 16:00 Podstawy Pielęgniarstwa POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA, sala nr 3

28.06.2023 Termin 1 16:45 Podstawy Pielęgniarstwa POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA, sala nr 3

28.06.2023 Termin 1 17:00 Rany Przewlekłe i Przetoki PO mgr 11A GDA, PO mgr 11B GDA, PO mgr 11C GDA, PO mgr 11D GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12B GDA, PO mgr 12C GDA, PO mgr 12D GDA, PO mgr 13A GDA, PO mgr 13B GDA, PO mgr 13C GDA, sala nr 3

21.05.2023 Termin 0 13:15 Opieka Terapeutyczna w chorobach przewlekłych-cukrzyca 11B GDA, PO mgr 11C GDA, PO mgr 11D GDA,PO mgr 11 A GDA, sala nr 2

18.06.2023 Termin 0 8:00-12:45 Podstawy Pielęgniarstwa POd11A GDA Umiejęt.piel. 1A GDA Coper

18.06.2023 Termin 0 13:15-20:30 Podstawy Pielęgniarstwa POd11B GDA Umiejęt.piel. 1A GDA Coper

28.06.2023 Termin 1 18:30 Język Angielski POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA, POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA, PO mgr 11A GDA, PO mgr 11B GDA, PO mgr 11C GDA, PO mgr 11D GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12B GDA, PO mgr 12C GDA, PO mgr 12D GDA, PO mgr 13A GDA, PO mgr 13B GDA, PO mgr 13C GDA, PO mgr 13D GDA sala nr 4

05.06.2023 Termin 1 19:00 Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne PPA GDA, PPC GDA, PPB GDA MS Teams

22.06.2023 Termin 1 9:00-9:30 Język Angielski POd 11 POd12 GDA sala nr 2

22.06.2023 Termin 1 9:30-10:00 Język Angielski PO MGR 11, 12,13 GDA sala nr 2

22.06.2023 Termin 1 10:00-10:30 Foreign language (exe) NUR11C GDA, NUR11A GDA, NUR11B GDA, NUR11D GDA, NUR12E GDA, NUR12F GDA sala nr 2

22.06.2023 Termin 1 15:00 Podstawy Pielęgniarstwa POd11A GDA, POd11B GDA Umiejęt.piel. 1A GDA Coper

23.06.2023 Termin 1 15:00 OETwCP: cukrzyca (ćw) PO mgr 12B GDA, PO mgr 12A GDA, PO mgr 12C GDA, PO mgr 12D GDA, PO mgr 13C GDA, PO mgr 13A GDA, PO mgr 13B GDA, PO mgr 13D GDA sala nr 4

Data Godzina Przedmiot Sala Grupa Termin
18.06.2023 8:00-12:45 Podstawy pielęgniarstwa (ćw) POd12A GDA “Umiejęt.piel. 2A GDA Coper” termin zerowy
18.06.2023 13:15-20:30 Podstawy pielęgniarstwa (ćw) POd12B GDA “Umiejęt.piel. 2A GDA Coper” termin zerowy
06.06.2023 13:15-20:30 Basics of nursing (exe) NUR12E GDA “Umiejęt.piel. 2A GDA Coper” termin zerowy
16.06.2023 8:00-15:30 Basics of nursing (exe) NUR11D GDA “Umiejęt.piel. 2A GDA Coper” termin zerowy
23.06.2023 8:00-20:30 Basics of nursing (exe) NUR11C GDA, NUR12F GDA “Umiejęt.piel. 2A GDA Coper” termin zerowy
23.06.2023 8:00-20:30 Basics of nursing (exe) NUR11D GDA, NUR12E GDA “Umiejęt.piel. 2A GDA Coper” 1 termin 
23.06.2023 8:00-20:30 Podstawy pielęgniarstwa (ćw) POd12B GDA, POd12A GDA “Umiejęt.piel. 2A GDA Coper” 1 termin 
24.06.2023 8:00-15:30 Organization of nursing work (exe) NUR11C GDA, NUR11A GDA, NUR11B GDA, NUR11D GDA, NUR12E GDA, NUR12F GDA “PSW GDA Aula 3 Org Trade” termin zerowy
Data Godzina Przedmiot Sala Grupa Termin
18.06.2023 8:00-12:45 Podstawy pielęgniarstwa POd12C GDA “Umiejęt.piel. 2B GDA Coper” termin zerowy
18.06.2023 13:15-20:30 Podstawy pielęgniarstwa POd12D GDA “Umiejęt.piel. 2B GDA Coper” termin zerowy
23.06.2023 15:00 Podstawy pielęgniarstwa POd12C GDA, POd12D GDA “Umiejęt.piel. 2B GDA Coper” 1 termin
26.06.2023 Termin 1 13:30 Psychologia POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA, POd12C GDA, POd12A GDA, POd12B GDA, POd12D GDA sala nr 5

28.06.2023 Termin 1 16:00-17:00 Psychologia POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA, POd12C GDA, POd12A GDA, POd12B GDA, POd12D GDA sala nr 4

04.07.2023r. 20:00 (czas trwania egzaminu liczony jest od godz. 20:00) Psychologia POd11A GDA, POd11B GDA, POd11C GDA, POd11D GDA, POd12A GDA, POd12B GDA, POd12C GDA, POd12D GDA ONLINE

 

KOMISJA EGZAMINACYJNA

PO Mgr GDA

19.06.2023r., godz. 10:00

Przewodniczący : prof. PSW dr Beata Pawłowska

Promotor: prof. PSW dr Aleksandra Śnieg

Recenzent: dr Piotr Jarzynkowski`


20.06.2023r., godz.10.00

Przewodniczący : prof. PSW dr Aleksandra Śnieg

Promotor: prof. PSW dr hab. Bogumiła Kiełbratowska

Recenzent: prof. dr hab. Wioleta Mędrzycka-Dąbrowska


PP GDA

26.06.2023r., godz.10.00 – test; godz. 13.00 – egzamin praktyczny

Przewodniczący : prof. PSW dr hab. Bogumiła Kiełbratowska

Promotor: prof. PSW dr Marzena Barton

Recenzent: dr hab. Sabina Krupa


27.06.2023r., godz. 12.00 – obrona

Przewodniczący : prof. PSW dr hab. Bogumiła Kiełbratowska

Promotor: prof. PSW dr Marzena Barton

Recenzent: dr hab. Sabina Krupa