Couching w pielęgniarstwie PM1 - 24.02.2023

Szanowni Państwo,

Couching w pielęgniarskiej (ms teams) dla Po mgr 1 odbędzie się w zastępstwie z dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski.

Prawo w praktyce pielęgniarskiej PM1 - 03.03.2023

Szanowni Państwo,

Prawo w praktyce pielęgniarskiej (ms teams) dla Po mgr 1 odbędzie się w zastępstwie z dr hab. Sabiną Krupą.

Informacja dla studentów, którzy będą przystępować do obrony śródrocznej w roku akademickim 2022/2023

Szanowni Studenci,

proszę o zapoznanie się z Regulaminem, z którego wynika, że nie należy składać pracy dyplomowej w formie papierowej do dziekanatu. Ostateczną wersję pracy dyplomowej, zaakceptowaną przez promotora oraz Jednolity System Antyplagiatowy proszę przesłać w formie elektronicznej
do dziekanatu (praca dyplomowa zapisana w pliku PDF oraz oświadczenie do pracy podpisane profilem zaufanym). Pracę dyplomową należy przesłać na adres dziekanatu najpóźniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony.

Jednocześnie przypominam, że warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

  1. uzyskanie przez studenta zaliczenia wszystkich przedmiotów i zdanie wszystkich egzaminów, przewidzianych w programie studiów,
  2. uzyskanie pozytywnej oceny promotora pracy dyplomowej,
  3. zaliczenie wszystkich objętych programem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (w tym dzienniczek praktyk),
  4. rozliczenie z dziekanatem PSW
  5. biblioteką PSW oraz biblioteką pedagogiczną,
  6. rozliczenie z Kwesturą. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie rozliczeń finansowych z uczelnią na swoim koncie w wirtualnym dziekanacie, w razie pytań prosimy się zgłaszać do Kwestury. Studenci, którzy nie rozliczą się z zobowiązań finansowych nie zostaną dopuszczeni do obrony.

Instrukcja: Jak podpisać dokument profilem zaufanym

Jednocześnie informuję, że studenci, którzy przystępują do obrony śródrocznej proszeni są o jak najszybsze dostarczenie do dziekanatu PSW oryginału dzienniczka praktyk (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

Wydanie dyplomu w j. obcym

Na wniosek studenta złożony do dnia obrony, uczelnia wydaje absolwentowi w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów dyplom wraz z suplementem w j. obcym. Opłata za wydanie dyplomu wraz z suplementem w j. obcym wynosi 20zł. Podanie wraz z potwierdzeniem płatności należy złożyć na adres dziekanatu do dnia obrony.

Przerwa Świąteczna Dziekanat PSW

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że w związku z przerwą świąteczną dziekanat w Gdańsku w dniach 27.12.2022r. do 30.12.2022r. będzie nieczynny.

Zmiana sal zajęciowych

Drodzy Studenci,

W dniu 10 i 11 grudnia nastąpi zmiana sal zajęciowych:

Sobota – 10 grudnia 2022 r.:

Cosiunus (budynek filii Uczelni- ul. Heweliusza 11) Sala nr 4- I piętro – zajęcia z mgr Katarzyną Wawrzyniak (grupa PO mgr 21 i PO mgr 22)

Cosiunus (budynek filii Uczelni- ul. Heweliusza 11) Sala nr 10- I piętro – zajęcia z mgr Marią Chytkiewicz (grupa PO mgr 22)

Cosiunus (budynek filii Uczelni- ul. Heweliusza 11) Sala nr P2- parter – zajęcia z mgr Grażyną Guz-Rzeniecką (grupa PO mgr 11, PO mgr 12 i PO mgr 13)

Niedziela – 11 grudnia 2022 r.:

Cosiunus (budynek filii Uczelni- ul. Heweliusza 11) Sala nr P2- parter – zajęcia z mgr Grażyną Guz-Rzeniecką (grupa PO mgr 11, PO mgr 12 i PO mgr 13)

Cosiunus (budynek filii Uczelni- ul. Heweliusza 11) Sala nr 4- I piętro – zajęcia z mgr Katarzyną Wawrzyniak (grupa PO mgr 22)

Dni wewnętrznej pracy dziekanatu - Gdańsk

Drodzy studenci, wtorek jest dniem wewnętrznej pracy dziekanatu. Wszelkie sprawy prosimy kierować w pozostałe dni pracy, które zawarte są w zakładce kontakt.

Lista Grup I rok: Gdańsk

Aktualizacja 08.12.2022

(więcej…)

Legenda Sal Wykładowych w Szpital Copernicus u. Nowe Ogrody 1-6

Copernicus GDA 1 – aula wykładowa I piętro wejście od strony SOR,

Copernicus 1 – biblioteka budynek H40,

Copernicus 2 – IV piętro wejście A

1 2 3