KOMISJA EGZAMINACYJNA 20.06.2023 r. godz. 10:00 Pielęgniarstwo II stopnia

KOMISJA EGZAMINACYJNA

20.06.2023 r. godz. 10:00

Pielęgniarstwo II stopnia

obrona w formie stacjonarnej w filii w Gdańsku

Skład komisji egzaminacyjnej:

Przewodniczący – dr Aleksandra Śnieg, prof. PSW (AŚ)

Członkowie – prof. dr hab. Bogumiła Kiełbratowska (BK), prof. dr hab. Wioleta Mędrzycka – Dąbrowska (WMD)

7223 10:00 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7367 10:15 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7068 10:30 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7131 10:45 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7219 11:00 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7067 11:15 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7129 11:30 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7343 11:45 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7065 12:00 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7237 12:15 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7064 12:30 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7298 12:45 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7199 13:00 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7134 13:15 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7136 13:30 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7069 13:45 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7295 14:00 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7137 14:15 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7292 14:30 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7227 14:45 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7127 15:00 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7220 15:15 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7296 15:30 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7312 15:45 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7135 16:00 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7373 16:15 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7475 16:30 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7189 17:00 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7290 17:15 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7070 17:30 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7474 17:45 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7487 18:00 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7393 18:15 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7493 18:30 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD
7198 18:45 PRZEW: AŚ, P: BK, R: WMD

Obrony Gdańsk 2023 Pielęgniarstwo II stopnia

KOMISJA EGZAMINACYJNA

19.06.2023 r. godz. 09:00

Pielęgniarstwo II stopnia

 obrona w formie stacjonarnej w filii w Gdańsku

Skład komisji egzaminacyjnej:

Przewodniczący – dr Beata Pawłowska prof. PSW (BP)

Członkowie – dr Aleksandra Śnieg, prof. PSW (AŚ), prof. dr hab. Wioletta Mędrzycka – Dąbrowska (WMD), dr Piotr Jarzynkowski (PJ)

SALA PSW Aula 3 ORG. TRADE
Szanowni studenci prosimy o przybycie 30 min przed wyznaczoną godziną

L.p. Nr albumu godzina uwagi
 1. 7133 9:00 PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 2. 7132 9:15 PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 3. 7191 9:30 PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 4. 7138 9:45 PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 5. 7063 10:00 PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 6. 7192 10:15 PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 7. 7222 10:30 PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 8. 7130 10:45 PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 9. 7195 11:00 PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 10. 7193 11:15 PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 11. 7194 11:30 PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 12. 7139 11:45 PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 13. 7140 12:00 PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 14. 7421 12:15 PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 15. 7072 12:30 PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 16. 7451 12:45 PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 17. 7073 13:00 PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 18. 7071 13:15 PRZEW: BP, P: AŚ, R: WMD
 19. 7342 13:30 PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
 20. 7126 13:45 PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
 21. 7413 14:00 PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
22. 7188 14:15 PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
23. 7128 14:30 PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
24. 7341 14:45 PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
25. 7186 15:00 PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
26. 7185 15:15 PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
27. 7291 15:30 PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
28. 7190 15:45 PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
29. 7196 16:00 PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
30. 7340 16:15 PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
31. 7408 16:30 PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
32. 7218 16:45 PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
33. 7221 17:00 PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ
34. 7415 17:15 PRZEW: BP, P: AŚ, R: PJ

Obrony Gdańsk 2023

KOMISJA EGZAMINACYJNA


PO Mgr GDA

19.06.2023r., godz. 10:00

Przewodniczący : prof. PSW dr Beata Pawłowska

Promotor: prof. PSW dr Aleksandra Śnieg

Recenzent: dr Piotr Jarzynkowski
oraz
prof. dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska

20.06.2023r., godz.10.00

Przewodniczący : prof. PSW dr Aleksandra Śnieg

Promotor: prof. PSW dr hab. Bogumiła Kiełbratowska

Recenzent: prof. dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska


PP GDA

26.06.2023r., godz.10.00 – test; godz. 13.00 – egzamin praktyczny

Przewodniczący : prof. PSW dr hab. Bogumiła Kiełbratowska

Promotor: prof. PSW dr Marzena Barton

Recenzent: dr hab. Sabina Krup

27.06.2023r., godz. 12.00 – obrona

Przewodniczący : prof. PSW dr hab. Bogumiła Kiełbratowska

Promotor: prof. PSW dr Marzena Barton

Recenzent: dr hab. Sabina Krupa

Couching w pielęgniarstwie PM1 - 24.02.2023

Szanowni Państwo,

Couching w pielęgniarskiej (ms teams) dla Po mgr 1 odbędzie się w zastępstwie z dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski.

Prawo w praktyce pielęgniarskiej PM1 - 03.03.2023

Szanowni Państwo,

Prawo w praktyce pielęgniarskiej (ms teams) dla Po mgr 1 odbędzie się w zastępstwie z dr hab. Sabiną Krupą.

Informacja dla studentów, którzy będą przystępować do obrony śródrocznej w roku akademickim 2022/2023

Szanowni Studenci,

proszę o zapoznanie się z Regulaminem, z którego wynika, że nie należy składać pracy dyplomowej w formie papierowej do dziekanatu. Ostateczną wersję pracy dyplomowej, zaakceptowaną przez promotora oraz Jednolity System Antyplagiatowy proszę przesłać w formie elektronicznej
do dziekanatu (praca dyplomowa zapisana w pliku PDF oraz oświadczenie do pracy podpisane profilem zaufanym). Pracę dyplomową należy przesłać na adres dziekanatu najpóźniej na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem obrony.

Jednocześnie przypominam, że warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:

  1. uzyskanie przez studenta zaliczenia wszystkich przedmiotów i zdanie wszystkich egzaminów, przewidzianych w programie studiów,
  2. uzyskanie pozytywnej oceny promotora pracy dyplomowej,
  3. zaliczenie wszystkich objętych programem zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (w tym dzienniczek praktyk),
  4. rozliczenie z dziekanatem PSW
  5. biblioteką PSW oraz biblioteką pedagogiczną,
  6. rozliczenie z Kwesturą. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie rozliczeń finansowych z uczelnią na swoim koncie w wirtualnym dziekanacie, w razie pytań prosimy się zgłaszać do Kwestury. Studenci, którzy nie rozliczą się z zobowiązań finansowych nie zostaną dopuszczeni do obrony.

Instrukcja: Jak podpisać dokument profilem zaufanym

Jednocześnie informuję, że studenci, którzy przystępują do obrony śródrocznej proszeni są o jak najszybsze dostarczenie do dziekanatu PSW oryginału dzienniczka praktyk (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

Wydanie dyplomu w j. obcym

Na wniosek studenta złożony do dnia obrony, uczelnia wydaje absolwentowi w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów dyplom wraz z suplementem w j. obcym. Opłata za wydanie dyplomu wraz z suplementem w j. obcym wynosi 20zł. Podanie wraz z potwierdzeniem płatności należy złożyć na adres dziekanatu do dnia obrony.

Przerwa Świąteczna Dziekanat PSW

Szanowni Studenci,

uprzejmie informujemy, że w związku z przerwą świąteczną dziekanat w Gdańsku w dniach 27.12.2022r. do 30.12.2022r. będzie nieczynny.

Zmiana sal zajęciowych

Drodzy Studenci,

W dniu 10 i 11 grudnia nastąpi zmiana sal zajęciowych:

Sobota – 10 grudnia 2022 r.:

Cosiunus (budynek filii Uczelni- ul. Heweliusza 11) Sala nr 4- I piętro – zajęcia z mgr Katarzyną Wawrzyniak (grupa PO mgr 21 i PO mgr 22)

Cosiunus (budynek filii Uczelni- ul. Heweliusza 11) Sala nr 10- I piętro – zajęcia z mgr Marią Chytkiewicz (grupa PO mgr 22)

Cosiunus (budynek filii Uczelni- ul. Heweliusza 11) Sala nr P2- parter – zajęcia z mgr Grażyną Guz-Rzeniecką (grupa PO mgr 11, PO mgr 12 i PO mgr 13)

Niedziela – 11 grudnia 2022 r.:

Cosiunus (budynek filii Uczelni- ul. Heweliusza 11) Sala nr P2- parter – zajęcia z mgr Grażyną Guz-Rzeniecką (grupa PO mgr 11, PO mgr 12 i PO mgr 13)

Cosiunus (budynek filii Uczelni- ul. Heweliusza 11) Sala nr 4- I piętro – zajęcia z mgr Katarzyną Wawrzyniak (grupa PO mgr 22)

1 2 3