05.07.2022 r.

Informacja promocyjna dot. projektu nr  POWR.03.01.00-00-O001/19-00 pt. „Pomorska strefa współpracy dla rozwoju BPO”.

 

Miło nam poinformować, że w ramach projektu POWR.03.01.00-00-O001/19-00 pt. „Pomorska strefa współpracy dla rozwoju BPO” od maja do 02 lipca 2022 r. odbywały się bardzo ważne egzaminy certyfikujące kwalifikacje rynkowe dla studentów II i III roku studiów niestacjonarnych Wydziału Nauk Ekonomiczno-Społecznych, którzy w semestrze wiosennym brali udział w realizowanych zajęciach zmodyfikowanych modułów kształcenia:

1. Koordynowanie i optymalizacja procesów biznesowych (Lean Office), które prowadzi mgr Łukasz Kłos
2. Zarządzanie relacjami z klientem z wykorzystaniem systemu CRM, które prowadzi mgr Łukasz Kłos
3. Planowanie i prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysu wizerunkowego, które prowadzi dr Michał Makowski, prof. PSW.

Dla studentów II roku pierwszy egzamin miał miejsce 02 lipca 2022 r. a dla studentów III roku pierwszy egzamin miał miejsce w dniu 07 maja 2022, drugi w dniu 12 czerwca 2022 i ostatni 18 czerwca 2022 r.

Powiślańska Szkoła Wyższa dzięki realizacji projektu pt. „Pomorska strefa współpracy dla rozwoju BPO”:

– rozszerzyła ofertę dydaktyczną, który spowodował wzrost konkurencyjności Uczelni na rynku edukacyjnym w województwie pomorskim,

– umożliwiła wyposażenie uczniów w dodatkowe certyfikaty w ramach danego kierunku kształcenia,

– pomoga studentom w rozwoju ich ścieżki zawodowej.

Powiślańska Szkoła Wyższa, dzięki projektowi wzbogaciła ofertę edukacyjną dla studentów. W ramach projektu zrealizowaliśmy dla studentów dodatkowe warsztaty metodą projektową, wizyty studyjne u pracodawców, zakupiliśmy materiały dydaktyczne dla studentów i nauczycieli akademickich, opłaciliśmy egzaminy zewnętrzne, zakupiliśmy sprzęt IT wraz z oprogramowaniem do laboratorium przeznaczonego na prowadzenie zajęć na zmodyfikowanych kierunkach.