Zapraszamy studentów pielęgniarstwa I st  PSW i kadrę akademicką PSW do udziału w szkoleniach w związku z realiz

Trwają zapisy na poniższe szkolenia:

 1. Szkolenie praktyczne kadry dydaktycznej (16h).
 2. Szkolenie symulacyjne dla studentów uczelni pielęgniarskiej (16 h). 
 3. Szkolenie dla studentów uczelni pielęgniarskiej w ramach symulacji NW, PW, SWW (48h)
 4. Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów uczelni pielęgniarskiej chcących wprowadzić metody symulacji medycznej (16 h)
 5. Podniesienie jakości kształcenia poprzez psychologiczny wpływ kształcenia symulacyjnego dla kadry dydaktycznej (16h)
 6. Szkolenie dla studentów uczelni pielęgniarskiej zapoznające z metodą egzaminowania OSCE (16h)
Formularz zgłoszeniowy (w rubryce „Nauczany przedmiot:” podać nazwę szkolenia lub szkoleń)

  Formularz zgłoszeniowy

  Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  TakNieOdmawiam podania danych  TakNieOdmawiam podania danych

  TakNieOdmawiam podania danych