Planowane zapytania ofertowe (zamieszczono 24.10.2019 r.) Planowane zapytania ofertowe (archiwalne) Protokół z wyboru oferty – Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby CSM Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych (zamieszczono 21.05.2018 r.) Remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych 1a (zamieszczono 06.06.2018 r.) I Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia Wykonawców do realizacji usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 31.10.2019 r.) Protokół z wyboru ofert – I Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia Wykonawców do realizacji usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 12.11.2019 r.) II Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia Wykonawców do realizacji usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 10.12.2019 r.) Protokół z wyboru ofert – II Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia Wykonawców do realizacji usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 20.12.2019 r.) III Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia Wykonawców do realizacji usługi zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń dla kadry dydaktycznej i administracyjnej w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 21.02.2020 r.) Zapytanie ofertowe na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 15.04.2020 r.) Wyjaśnienia nr 1 do Zapytania ofertowego na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 22.04.2020 r.) Wyjaśnienia nr 2 do Zapytania ofertowego na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 29.04.2020 r.) Wyjaśnienia nr 3 do Zapytania ofertowego na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 05.05.2020 r.) Wyjaśnienia nr 4 do Zapytania ofertowego na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 14.05.2020 r.) Wyjaśnienia nr 5 do Zapytania ofertowego na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 15.05.2020 r.) Zapytanie ofertowe (3a) na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 24.06.2020 r.)
Wyjaśnienia nr 1 do Zapytania ofertowego (3a) na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 23.07.2020 r.) Wyjaśnienia nr 2 do Zapytania ofertowego (3a) na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 29.07.2020 r.) Protokół z wyboru ofert (3a) (zamieszczono 17.08.2020 r.) Zapytanie ofertowe (3b) na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 09.09.2020 r.) Remont pomieszczeń na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych (zamieszczono 20.09.2020 r.) Protokół z wyboru ofert (1a/2020) (zamieszczono 09.10.2020 r.) Wyjaśnienia nr 1 do Zapytania ofertowego (3b) na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 21.09.2020 r.) Wyjaśnienia nr 2 do Zapytania ofertowego (3b) na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 30.09.2020 r.) Wyjaśnienia nr 3 do Zapytania ofertowego (3b) na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 09.10.2020 r.) Protokół z wyboru ofert (3b/2020) (zamieszczono 23.10.2020 r.) Zapytanie ofertowe (3/2021) na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 26.01.2021 r.) Wyjaśnienia nr 1 do Zapytania ofertowego (3/2021) na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 12.02.2021 r.) Wyjaśnienia nr 2 do Zapytania ofertowego(3a/2021) na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 22.02.2021 r.) Informacja z otwarcia ofert 3a_2021_Zakup_sprzętu_i_wyposażenia (zamieszczono 02.03.2021 r.) Protokół z wyboru ofert (3a/2021) (zamieszczono 24.03.2021 r.) Zapytanie ofertowe (3b/2021) na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 29.01.2021 r.) Wyjaśnienia nr 1 do Zapytania ofertowego (3b/2021) na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 12.02.2021 r.) Wyjaśnienia nr 2 do Zapytania ofertowego(3b/2021) na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 22.02.2021 r.) Wyjaśnienia nr 3 do Zapytania ofertowego(3b/2021) na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 25.02.2021 r.) Wyjaśnienia nr 4 do Zapytania ofertowego(3b/2021) na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 27.02.2021 r.) Informacja z otwarcia ofert 3b_2021_Zakup_sprzętu_i_wyposażenia (zamieszczono 02.03.2021 r.) Protokół z wyboru ofert (3b/2021) (zamieszczono 30.03.2021 r.) Zapytanie ofertowe 2/2021 – na wyłonienie Wykonawców do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń i staży (zamieszczono 26.02.2021 r.) Wyjaśnienia nr 1 do Zapytania ofertowego (2/2021) na wyłonienie Wykonawców do przygotowania i przeprowadzenia szkoleń i staży (zamieszczono 05.03.2021 r.) Informacja z otwarcia ofert 2_2021_Szkolenia CSM PSW (zamieszczono 09.03.2021 r.) Protokół z wyboru ofert (2/2021 Szkolenia CSM PSW) (zamieszczono 07.04.2021 r.) Zapytanie ofertowe 3c/2021 -na wyłonienie Wykonawców na dostawę aplikacji i stworzenie bazy scenariuszy do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych (zamieszczono 31.03.2021 r.) Wyjaśnienia nr 1 do Zapytania ofertowego 3c/2021 -nawyłonienie Wykonawców na dostawę aplikacji i stworzenie bazy scenariuszy donowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych (zamieszczono 06.04.2021 r.) Informacja z otwarcia ofert 3c/2021/Zakup sprzętu i wyposażenia (zamieszczono 12.04.2021 r.) Protokół z wyboru ofert (3c/2021/Zakup sprzętu i wyposażenia) (zamieszczono 10.05.2021 r.) Zapytanie ofertowe 1/2021 -nawyłonienie Wykonawców instalacji gazów medycznych (symulowanych sprężonym powietrzem) donowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych (zamieszczono 10.05.2021 r.) Zmiana zapisów w SIWZ do zapytania ofertowego 1/2021 instalacje gazów CSM w zakresie rozdziału VI. Warunki udziału w postępowaniu i w zakresie terminu składania ofert (zamieszczono 16.05.2021 r.) Informacja z otwarcia ofert 1/2021 instalacje gazów CSM (zamieszczono 02.06.2021 r.) Zapytanie ofertowe 3f/2021 – na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 27.08.2021 r.) Wyjaśnienia I do zapytania ofertowego 3f/2021 – na Dostawę sprzętu i wyposażenia do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 03.09.2021 r.) Zapytanie ofertowe 3e/2021 – na dostawę aplikacji do stworzenia bazy scenariuszy do nowopowstającego Powiślańskiego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych w ramach projektu „Powiślańskie Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych” (zamieszczono 31.08.2021 r.)