Poniżej znajdują się pliki do zapoznania się z ofertami wyjazdów dla studentów
(SMS – studia/ SMP – praktyki) oraz pracowników (STA – nauczanie/ STT –
szkolenie). 

Po więcej informacji związanych z wyjazdami, prosimy o zajrzenie na strony

Student oraz Pracownik.