System “Buddy”

Szanowni Studenci 👨‍🎓👩‍🎓W nadchodzącym semestrze letnim 2022/2023 przyjeżdżają do PSW studenci w ramach programu Erasmus+, dlatego chcielibyśmy Państwa zaprosić do udziału w systemie “Buddy” 🙋‍♂️🌞Buddy System oferuje swego rodzaju przedsmak międzynarodowego, erasmusowego środowiska, jak również pozwala nawiązać nowe, międzynarodowe znajomości. … Read More

Bezpłatna konsultacja z psychologiem! 👨‍⚕️

Szanowni Państwo, a przede wszystkim- drodzy Studenci 👩‍🎓🙋‍♂️zapraszamy was na kolejną, bezpłatną konsultację z psychologiem. 👨‍⚕️Zapowiedziane spotkanie online, jest pierwszym z całej serii. Prowadzącym będzie dydaktyk Powiślańskiej Szkoły Wyższej Pan dr hab. Artur Ziółkowski. 😊😁Jeszcze raz serdecznie zapraszamy ❗️❗️❗️Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aX1EKSui7-0TjnWfneDDtib8iDdUIk9cCMye8Hfm71pk1%40thread.tacv2/1674559131377?context=%7b%22Tid%22%3a%22bc833fbe-e6ea-4e8f-a5fd-ca908c31af28%22%2c%22Oid%22%3a%224f3e34c8-9033-4b30-ac70-f2eb6acdba91%22%7d

Ankiety dot. oceny wizerunku, marki oraz prestiżu uczelni 📋

 Szanowni Państwo, 😊👩‍🎓👨‍🎓 w trosce o wasze zadowolenie chcielibyśmy prosić o wzięcie udziału w ankiecie, która pomoże nam się rozwijać! 📋 Uczelnie wyższe mają obowiązek nie tylko względem studentów, ale także wobec wielu swoich interesariuszy zewnętrz, aby badać ich zadowolenie. … Read More

Aktualne orzecznictwo w sprawach sądowych w zakresie dochodzenia roszczeń obrażeń ciała i śmierci osoby bliskiej w wypadkach drogowych – 21.02.2023 r.

Szanowni Państwo,zapraszamy na wykład- “Aktualne orzecznictwo w sprawach sądowych w zakresie dochodzenia roszczeń obrażeń ciała i śmierci osoby bliskiej w wypadkach drogowych”. Prowadzić będzie dr Sławomir Koroluk.Link:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aawH2KXx_BI98DOmW3F_4jyBTriJM74pvekjw8mJJWqs1%40thread.tacv2/1674127609640?context=%7b%22Tid%22%3a%22bc833fbe-e6ea-4e8f-a5fd-ca908c31af28%22%2c%22Oid%22%3a%224f3e34c8-9033-4b30-ac70-f2eb6acdba91%22%7d