• Kursy specjalistyczne
  • Szkolenia specjalistyczne
  • Kursy kwalifikacyjne

PROGRAMY KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

KURSY SPECJALISTYCZNE

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:
Kursy specjalistyczne dla położnych:

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych: