Poniżej znajdują się zasady rekrutacji do Fili Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Gdańsku dla kandydatów na studia I i II  stopnia posiadających obywatelstwo polskie, na studia podyplomowe posiadających obywatelstwo polskie oraz zasady rekrutacji dla kandydatów studia I i II stopnia i studia podyplomowe nieposiadających obywatelstwa polskiego.