1. Gdzie mam się zarejestrować?

Link do strony PSW: https://powislanska.edu.pl/ > zakładka Kandydat > zakładka Rekrutacja internetowa

2. Kiedy rozpocznie się rejestracja kandydatów na studia do PSW?

Rekrutacja będzie aktywna od 01.04.2023 r. do 30.09.2023 r.

3. Czy muszę zakładać profil zaufany? Nie mogę przynieść dokumentów podpisanych własnoręcznie?

Uczelnia wprowadziła elektroniczny obieg dokumentów. Oznacza to,
że kwestionariusz, umowa, wnioski i inne dokumenty, które wymagają
podpisu kandydata lub studenta powinny być podpisane profilem zaufanym. W
tym celu należy podpisać dokument w formie pdf. korzystając ze strony:
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany
Podpisać
dokument można za pomocą bankowości elektronicznej potwierdzającej
tożsamość osoby. Jeśli z jakiś względów podpis za pomocą banku nie jest
możliwy, po założeniu profilu zaufanego
można udać się do najbliższego urzędu i okazując dowód osobisty potwierdzić swoją tożsamość.
Wykaz placówek gdzie można osobiście potwierdzić profil zaufany, dostępny jest po założeniu konta.
Dostarczenie
dokumentów osobiście nie jest możliwe, gdyż w systemie rekrutacyjnym
PSW w zakładce „Wymagane dokumenty” jest miejsce do podłączenia
dokumentów podpisanych profilem zaufanym.
Gdy kandydat podpisze
dokument profilem zaufanym powinien pobrać ten dokument na pulpit
komputera, zmienić jego nazwę na imię i nazwisko i typ dokumentu, np.
jan-kowalski-świadectwo, zalogować się do Wirtualnego Dziekanatu,
otworzyć zakładkę „Wymagane dokumenty” i załączyć w miejscu
odpowiadającemu dokumentowi.

> Instrukcja Rekrutacji – Online

4. Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją?

Problemy z rejestracją oraz pytania dotyczące spraw technicznych związanych z uczelnianym systemem rekrutacyjnym można zgłaszać mailowo oraz telefonicznie pod wskazane adresy i numer telefonu:

• e-mail: rekrutacja_psw_gdansk@powislanska.edu.pl
• e-mail: dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl
• e-mail: it@psw.kwidzyn.edu.pl
• tel. 539 698 884  / 58 351 12 85

5. Ile wynosi opłata rekrutacyjna na studia w roku akademickim 2023/2024?

Opłaty w okresie rekrutacji na studia tj. od 1 kwietnia do 30 września

Wysokość opłaty

Okres obowiązywania

0 zł

od 1 kwietnia do 30 czerwca

85 zł

od 1 lipca do 31 lipca

85 zł

od 1 sierpnia do 31 sierpnia

85 zł

od 1 września do 30 września

6. Na jakie konto należy uiszczać opłatę rekrutacyjną?

Kandydat dokonuje opłaty rekrutacyjnej na indywidualne subkonto wygenerowane przez uczelniany system rekrutacyjny dla każdego kandydata.

Po zalogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu, należy przejść do zakładki Finanse. W zakładce Finanse został wygenerowany indywidualny numer rachunku bankowego. Jest on dostępny w górnej części strony po kliknięciu przycisku Dane do przelewów. Na etapie rekrutacji na studia, opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na ten numer rachunku bankowego, a potwierdzenie opłaty załączyć do systemu. Jeśli kandydat posiada Kartę Dużej Rodziny jest zwolniony z opłaty rekrutacyjnej, ale w zakładce Wymagane dokumenty powinien załączyć skan karty w miejscu do tego przeznaczonym.

7. Gdzie należy zamieścić dokumenty takie jak potwierdzenie wpłaty, skan świadectwa dojrzałości, zaświadczenie lekarskie, umowa o warunkach odpłatności?

  • Kwestionariusz osobowy (wniosek o przyjęcie na studia), oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym, umowa wraz z załącznikiem-wygenerowane z systemu Wirtualny Dziekanat (WD) w formacie .pdf, podpisane za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP;
  • Świadectwo dojrzałości, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (dot. kierunku: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, kosmetologia) – dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisany w formacie .pdf opatrzony tytułem: imię i nazwisko;
  • Zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej zapisane w formacie .jpg, o wymiarach 236×295 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi samodzielnie umieszczone w WD.

8. Gdzie będzie się znajdowała siedziba Filii Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Gdańsku?

Administracja i główna siedziba Uczelni: Ul. Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk ( II piętro).

9. Gdzie składać dokumenty – w Kwidzynie czy w Gdańsku?

Dokumenty rekrutacyjne składamy elektronicznie na stronie PSW=> filia Gdańsk=>Rekrutacja internetowa

10. Gdzie będą realizowane zajęcia?

Zajęcia będą realizowane
stacjonarnie w Filii Uczelni w Gdańsku (ul. Heweliusza 11), w
Podmiocie Leczniczym Copernicus w Gdańsku, (ul. Nowe Ogrody 1-6)
lub zdalnie poprzez platformę MS Teams.

 

11. Gdzie będą się odbywać zajęcia praktyczne?

Zajęcia praktyczne będą się odbywać w placówkach leczniczych w Gdańsku oraz w placówkach wskazanych w niniejszym linku:
https://powislanska.edu.pl/uczelnia/filia-gdansk/oferta2/pielegniarstwo-i-gdansk/

12. Gdzie mogę uzyskać skierowanie na badanie lekarskie?

Prośbę o wydanie skierowania na badanie lekarskie należy kierować do Rektoratu. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości na adres rektorat@psw.kwidzyn.edu.pl.

13. Jak często są zjazdy?

Dla Pielęgniarstwa I stopnia będzie 12 zjazdów w semestrze, maksymalnie po 3 zjazdy w miesiącu w formie zdalnej lub stacjonarnie według potrzeb do realizacji Programu studiów. W poszczególnych semestrach ilość zjazdów stacjonarnych/zdalnych jest zróżnicowana, dostosowana do ilości godzin wykładowych/ćwiczeniowych.       

Dla pielęgniarstwa II stopnia będzie 10 zjazdów w semestrze od 1 do 3 zjazdów w miesiącu w formie zdalnej lub stacjonarnie według potrzeb do realizacji Programu studiów. W poszczególnych semestrach ilość zjazdów stacjonarnych/zdalnych jest zróżnicowana.     

Szczegółowy harmonogram zjazdów jest dostępny w zakładkach kandydat->student.