Rekrutacja do PSW odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej w Wirtualnym Dziekanacie (oryginały dokumentów należy złożyć w dziekanacie do wglądu na prośbę pracownika ds. rekrutacji). 

Kandydat na studia w Powiślańskiej Szkole Wyższej powinien posiadać kompetencje cyfrowe umożliwiające przejście procesu rekrutacyjnego, a następnie kształcenie na wybranym kierunku studiów.

Niezbędna przy procesie rekrutacji jest umiejętność podstawowego korzystania z komputera, która przede wszystkim polega na obsłudze:

  • przeglądarek internetowych (np. Chrome, Firefox, Safari),
  • urządzeń peryferyjnych (drukarek) pozwalających na wydrukowanie podania,
  • oprogramowania graficznego (w celu przygotowania zdjęcia cyfrowego).

Osoba, która nie posiada odpowiednich narzędzi do wykonywania wyżej wymienionych czynności, może korzystać ze sprzętu Uczelni na potrzeby przejścia procesu rekrutacyjnego.

Dla osób, które założą w systemie rekrutacyjnym konta w Wirtualnym Dziekanacie (WD), niezbędna jest umiejętność założenia i korzystania z Profilu Zaufanego. Szczegółowe informacje dotyczące podpisywania dokumentów profilem zaufanym, dostępne są w poniższej Instrukcji Rekrutacji Online.

Kompetencje cyfrowe niezbędne na każdym kierunku studiów to obsługa:
edytorów tekstu (np. Microsoft Word, Libre Office Writer),

  • arkuszy kalkulacyjnych (np. Microsoft Excel, Libre Office Calc),
  • poczty elektronicznej (za pomocą przeglądarek internetowych lub klientów pocztowych),

a w przypadku kształcenia na odległość dodatkowo:

  • narzędzi pracy zespołowych (np. Microsoft Teams),
  • narzędzi do wideokonferencji (np. Zoom, eMeeting),
  • programów umożliwiających kształcenie na odległość i sprawdzanie wiedzy na odległość (np. Moodle).

 

Wskazówki dotyczącej rekrutacji znajdują się w zakładkach “Zasady rekrutacji”“FAQ” , “Wymagane dokumenty”.