Spotkania z psychologiem

Drodzy Studenci i Pracownicy,
Powiślańska Szkoła Wyższa, reagując na bieżąco na obecną, kryzysową sytuację, zorganizowała dla Państwa pomoc psychologiczną dla osób w kryzysie.
Spotkania z psychologiem odbędą się w następujących terminach o godzinie 17:30 :

Marzec:
02.03.2022
09.03.2022
16.03.2022

Kwiecień:
06.04.2022
20.04.2022

Maj:
04.05.2022
18.05.2022

Czerwiec
08.06.2022
22.06.2022

Spotkania będą odbywać się on-line na platformie MS TEAMS w zespole Wsparcie psychologiczne PSW

Język Angielski Grupy Gdańsk

GRUPY JĘZYK ANGIELSKI PO1

Licencjat Stacjonarny – Język angielski A1, Lektor Waldemar Abraham
nr albumu
7052
7491
7176
7178
7330
7458
7404
7211
7120
7434
7334
7213
7121
7057
7122
7123
7492
7182
7124
7060
7496
7061
7062
7505


Licencjat Stacjonarny – Język angielski A0, Lektor Svitlana Falshyvnyk
nr albumu
7054
7118
7177
7055
7426
7427
7119
7179
7056
7333
7459
7286
7180
7214
7058
7336
7446
7460
7181
7287
7125
7059
7461
7338

GRUPY JĘZYK ANGIELSKI PP1

Pielęgniarstwo I stopnia – studia Pomostowe I rok II semestr rok akad. 2021/2022 GDA
Nr albumu
7200
7483
7201
7202
7203
7463
7204
7228
7229
7464
7300
7449
7348
7301
7302
7406
7230
7450
7428
7207
7231
7208
7209
7303
7500
7433

GRUPY JĘZYK ANGIELSKI PM1

Magisterka niestacjonarna Język angielski – poziom A2, Lektor W. Abraham
nr albumu
7183
7126
7215
7476
7127
7342
7187
7188
7343
7216
7189
7217
7190
7192
7218
7219
7220
7194
7293
7224
7195
7415
7416
7133
7417
7136
7395
7071
7297
7298
7299


Magisterka niestacjonarna Język angielski – poziom A1, Lektor Katarzyna Bejm
nr albumu
7451
7413
7340
7475
7237
7185
7128
7291
7393
7191
7065
7129
7487
7345
7193
7221
7134
7225
7069
7473
7294
7197
7295
7199
7072
7423
7422
7073
7493
7140
7421


Magisterka niestacjonarna – Język angielski – poziom  A0, Lektor Svietlana Falshyvnyk
nr albumu
7474
7413
7408
7064
7186
7341
7290
7067
7130
7131
7367
7292
7068
7132
7222
7223
7135
7198
7196
7296
7137
7138
7070
7284
7139
7373
7227

Przypominamy o wytycznych MEiN, MZ i GIS

Drodzy studenci,
przypominamy o wytycznych MEiN, MZ i GIS, które należy przestrzegać w trakcie zajęć na uczelni:

Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans – minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

Higiena – częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

Maseczka – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

Wietrzenie – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw.

W trosce o bezpieczeństwo studentów, pracowników i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.

Druki wniosków i podań

Drodzy Studenci

Wszelkie druki wniosków, podań pobieramy i przesyłamy ze swojego konta na WD i kierujemy do właściwego dziekanatu:

Dziekanat Kwidzyn  dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl lub

Dziekanat Gdańsk  dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl

Podania, wnioski, prośby o zaświadczenie aby dalej przekierować
do właściwych osób, muszą być najpierw zarejestrowane we właściwych dziekanatach.

Nie przesyłamy ich bezpośrednio do Rektora, Prorektorów, Kanclerza PSW.

(Warszawa, dnia 22 stycznia 2018 r. Poz. 180 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych)

Druki wniosków i podań

Drodzy Studenci

Wszelkie druki wniosków, podań pobieramy i przesyłamy ze swojego konta na WD i kierujemy do właściwego dziekanatu:

Dziekanat Kwidzyn  dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl lub

Dziekanat Gdańsk  dziekanat_psw_gdansk@powislanska.edu.pl

Podania, wnioski, prośby o zaświadczenie aby dalej przekierować
do właściwych osób, muszą być najpierw zarejestrowane we właściwych dziekanatach.

Nie przesyłamy ich bezpośrednio do Rektora, Prorektorów, Kanclerza PSW.

(Warszawa, dnia 22 stycznia 2018 r. Poz. 180 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych)

Uwaga studenci I roku – FILIA W GDAŃSKU

Szanowni studenci,

w dniu 9 października 2021 r., o godz. 11.00 w Auli im. Prof. Antoniego Hlavat’ego w Podmiocie Leczniczym Copernicus, ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku odbędzie się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022.

Wykład inauguracyjny, pt. „Aktualna sytuacja w polskim pielęgniarstwie i położnictwie” wygłosi Pani Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady pielęgniarek i Położnych.

Z uwagi na to, że wykład jest na zaliczenie, obecność na wykładzie jest obowiązkowa. Na miejscu będzie sprawdzana obecność. Osoby, które z ważnych względów nie będą mogły uczestniczyć w wykładzie zostaną poinformowane o sposobie zaliczenia w późniejszym terminie.

Uwaga studenci I roku – FILIA W GDAŃSKU

Szanowni studenci,

w dniu 9 października 2021 r., o godz. 11.00 w Auli im. Prof. Antoniego Hlavat’ego w Podmiocie Leczniczym Copernicus, ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku odbędzie się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022.

Wykład inauguracyjny, pt. „Aktualna sytuacja w polskim pielęgniarstwie i położnictwie” wygłosi Pani Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady pielęgniarek i Położnych.

Z uwagi na to, że wykład jest na zaliczenie, obecność na wykładzie jest obowiązkowa. Na miejscu będzie sprawdzana obecność. Osoby, które z ważnych względów nie będą mogły uczestniczyć w wykładzie zostaną poinformowane o sposobie zaliczenia w późniejszym terminie.

Spotkanie organizacyjne

Drodzy studenci I roku!

zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 1 października 2021 r. o godz. 15.00

·         dla studentów odbywających kształcenie w siedzibie Uczelni w Kwidzynie – Aula PSW (III piętro)

·         dla studentów odbywających kształcenie w filii Gdańsk – Organika Trade ul. Heweliusza 11 w Gdańsku.

Na spotkaniu, oprócz informacji organizacyjnych odbędzie się podział na grupy, wybór Starostów grup oraz test poziomujący z języka angielskiego.

Zapraszamy!

1 2 3