Rejestracja na wszystkie rodzaje kursów prowadzona jest drogą elektroniczną w tym SMK. 

Od 1 lipca 2017 r. osoby, które chcą się zapisać na  kursy dla pielęgniarek, organizowane przez Powiślańską Szkołę Wyższą w Kwidzynie w ramach projektu  „Wyższe kwalifikacje gwarancją sukcesu zawodowego – kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne dla Pielęgniarek i Pielęgniarzy”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, muszą zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych:

Organizator Kształcenia jest w Systemie widoczny jako PSW.

Aby wyszukać zaplanowane kursy należy :

– wybrać ikonę Dane o planowanych szkoleniach

– z listy rozwijalnej wybrać rodzaj kształcenia (kurs specjalistyczny bądź kurs kwalifikacyjny)

– następnie klikając „WYBIERZ” odszukujemy odpowiednią dziedzinę kształcenia kursu

– na mapie, która się wyświetli, wybrać województwo, w którym mają odbywać się zajęcia    teoretyczne kursu

– następnie wybrać kurs, którego organizatorem jest PSW.

Można także pobrać dokumenty do wypełnienia z zakładce “DO POBRANIA” oraz złożyć w Biurze Projektu w Powiślańskiej Szkole Wyższej, ul. 11 Listopada 29, 82 – 500 Kwidzyn, pok. 24

Z udziału w kursach mogą skorzystać tylko Pielęgniarki i Pielęgniarze (założenia Projektu).

Po zakończeniu rejestracji elektronicznej na podany w trakcie zapisu adres e – mail zostaną przesłane formularze do wypełnienia i podpisania oraz do złożenia w Biurze Projektu osobiście lub pocztą tradycyjną. Dokładne informacje otrzymają Państwo w treści maila.

Możliwe jest zapisanie tylko na jeden kurs. 

Instrukcja rejestracji elektronicznej została zamieszczona

1. Zarejestruj się klikając na napis ZAPISZ SIĘ NA KURS, 2. Wypełnij wymagane pola, zaakceptuj warunki i naciśnij „Rejestruj”, 3. Na podany w trakcie rejestracji adres zostanie wysłana wiadomość z loginem i hasłem (proszę sprawdzić także folder „Spam”), 4. Przejdź na zakładkę „Logowanie” i zaloguj się używając danych do logowania z wiadomości (jeśli w skrzynce pocztowej nie pojawi się wiadomość z loginem i hasłem, proszę wpisać pierwszą literę imienia, kropkę, nazwisko – bez polskich znaków, np. Maria Kowalska to: m.kowalska, w miejscu hasła proszę wpisać swój nr PESEL), 5. Przejdź na „KROK 1. Wprowadzanie danych osobowych”, 6. Wypełnij dokładnie pola, przechodząc do następnych zakładek poprzez wciśnięcie „Dalej” na dole strony, 7. Przejdź na „KROK 2. Moje kierunki”, 8. Wybierz kurs, na który chcesz się zapisać zwracając szczególną uwagę na województwo, w którym kurs będzie miał miejsce, 9. Zakończ rekrutację, 10. Na podany wcześniej adres e-mail otrzymasz informację o pomyślnym zapisaniu się na kurs. Informacje dotyczące formularza, oświadczenia itp. przeznaczone są dla studentów Powiślańskiej Szkoły Wyższej, 11. Na tym etapie elektroniczny zapis na kurs zostaje zakończony, 12. Wszystkie inne opcje widoczne w systemie rekrutacyjnym dotyczą studiów wyższych na Powiślańskiej Szkole Wyższej i nie obowiązują w przypadku zapisów na kursy, 13. Po zakończeniu rekrutacji można wylogować się z systemu.

Na poszczególne kursy zostaną przyjęte osoby, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego uwzględniającego założenia projektu (więcej w: “O Projekcie”) i kolejności zgłoszeń.