Zapytanie ofertowe nr 3/2021/Zakup sprzętu i wyposażenia IT oraz zasobów biblioteki (data zamieszczenia 02.08.2021) - termin składania ofert do dnia 13.08.2021 r.

Postępowanie dotyczy wyłonienia Wykonawców na dostawę sprzętu i wyposażenia następujących części zamówienia:

Część 1. Laptop – 20 Kompletów

Część 2. Kamera internetowa + mikrofon – 1 komplet

Część 3. Tablica interaktywna 1 komplet  

Część 4. Serwer – 1 komplet

Część 5. Podręczniki do uzupełnienia biblioteki uczelnianej według specyfikacji

Część 6 Tablet – 2 sztuki

Część 7 Przenośny mini projektor – 1 sztuka

Część 8. Torby na potrzeby mobilnych sal komputerowych – 26 sztuk

Część 9. Dyski zewnętrzne według specyfikacji

Część 10. Wyposażenie serwerowni według specyfikacji