Polski Krajowy Punkt Kontaktowy OECD, który funkcjonuje w strukturze Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 3 grudnia 2020 r. w godz. 9.00 – 13.00 organizuje Międzynarodową Konferencję z okazji 20-lecia zapewniania przez Sieć KPK OECD dostępu do środków zaradczych. Konferencja wpisuje się m.in. w realizację rządowego Krajowego Planu Działania na rzecz wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka, w zakresie filaru trzeciego Wytycznych ONZ, tj. zapewniania dostępu do środków zaradczych.

Zadaniem KPK OECD jest:

– upowszechnianie Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych
– rozpatrywanie zawiadomień o potencjalnym naruszeniu przez przedsiębiorstwa Wytycznych OECD.

Wydarzenie otworzą Sekretarz Stanu w MFiPR Małgorzata Jarosińska-Jedynak oraz Dyrektor Centrum ds. Odpowiedzialnego Biznesu w OECD Cristina Tebar-Less. Eksperci KPK OECD z różnych krajów opowiedzą o swoich doświadczeniach w prowadzeniu KPK OECD oraz o korzyściach jakie może przynosić postępowanie przed KPK OECD zarówno dla przedsiębiorstw jak i dla innych interesariuszy.

Program Konferencji dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/dzialalnosc-kpk-oecd

Rejestracja udziału następuję poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY

Link do strony KPK OECD, gdzie znajdują się informacje nt. konferencji.

Instytut zachęca Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

 

LINK DO PROGRAMU